Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö

Skapad 2020-08-05 14:52 i Frejagymnasiet Mölndal (Frejagymnasiet)
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO
Mycket ska vi lära om hälsa, natur och miljö. Du kommer även att få lösa matematiska och tekniska problem i vardagen. Tillsammans pratar vi om hur man hittar i närområdet och om hur man kan mäta tid samt träna på klockan.

Innehåll

Tidsperiod:

HT-20/ VT-21 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö.
  NAO
 • 2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
  NAO
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppens olika delar och deras funktioner.
  NAO  -
 • Hygien och hälsovård, till exempel smittspridning.
  NAO  -
 • Människors sexualitet, lust och relationer.
  NAO  -
 • Olika naturtyper, till exempel sjö och äng.
  NAO  -
 • Växter, djur och deras livscykler, till exempel en tall från frö till frö.
  NAO  -
 • Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
  NAO  -
 • Vatten och vattnets olika egenskaper.
  NAO  -
 • Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
  NAO  -
 • Några vanliga energikällor, till exempel vattenkraft, vindenergi och olja.
  NAO  -
 • Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
  NAO  -
 • Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, till exempel klocka, timer eller timglas.
  NAO  -
 • Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.
  NAO  -
 • Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
  NAO  -
 • Proportionella samband, till exempel dubbelt och hälften.
  NAO  -
 • Geometriska former och begrepp, till exempel cirkel, kvadrat och rektangel.
  NAO  -
 • Tabeller och diagram och hur de kan utläsas och tolkas.
  NAO  -
 • Ekonomiska beräkningar i vardagslivet, till exempel prisjämförelser, budget och uppskattningar av pris.
  NAO  -
 • Teknik i vardagen, till exempel telefon, dörr och stege.
  NAO  -
 • Olika material och deras egenskaper, till exempel hårdhet, struktur och täthet.
  NAO  -
 • Elektricitet, dess användning och risker.
  NAO  -
 • Fältstudier i närmiljön, till exempel i skog och vid vatten.
  NAO  -
 • Olika sätt att orientera sig i närmiljön, till exempel med hjälp av kännetecken i omgivningen.
  NAO  -
 • Problemlösning av praktisk karaktär inom ämnesområdet, till exempel mätningar, jämförelser och uppskattningar.
  NAO  -
 • Olika slags berättelser om naturvetenskapliga fenomen.
  NAO  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: