Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal Rights 9B

Skapad 2020-08-05 16:26 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Engelska
We're working with the chapter "Animal Rights" in Just Stuff D

Innehåll

Animal Rights

w. 35

TUESDAY
- Write a letter about what you did this summer

THURSDAY
- Interview about summer
- My plan for this year
- New homework: voc. p. 17

w. 36

TUESDAY
- Read & translate p. 16
- Compare your translations
- What do you know about demonstrations? Have you ever been to one? Why do you think animal rights groups demonstrate?
- Read pp. 17-18 together
- Answer the questions on p. 18

THURSDAY
- Quiz: voc. p. 17
- New homework: voc. p. 20 (extract - he lost no time)
- Reread and translate (orally) pp. 17-18 together
- Ex. A, p. 10
- Ex. D, p. 11
- Ex. F, p. 12

 

w. 37

TUESDAY
- Choose one of your dialogues from ex. F, p. 12, and prepare it together
- Show me the dialogue

THURSDAY
- Quiz: voc. p. 20 (extract - he lost no time)
- New homework: voc. p. 20 (describe - lie down for weariness) 
- Read & translate (in writing) the box on p. 20
- Compare your translations
- Read & translate (in writing) the first paragraph on p. 20
- Compare your translations
- Read & translate (in writing) the second paragraph on p. 20
- Compare your translations

 

w. 38

TUESDAY
- Read & translate (in writing) the last paragraph on p. 20
- Compare your translations
- Read & translate (in writing) the first paragraph on p. 21
- Compare your translations
- Read pp. 20-21 together
- Translate the last two paragraphs orally together

THURSDAY
- Quiz: voc. p. 20 (describe - lie down for weariness)
- New homework: voc. p. 21
- Reread pp. 20-21 together and answer the questions on p. 21
- Ex. A, p. 13

 

w. 39-41

Safari films

Uppgifter

  • Safari films

Matriser

En
Safari Films

Språk

Ej godkänd nivå
E
C
A
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntligaframställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassning
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Innehåll

Ej godkänd nivå
E
C
A
Realia
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jämförelser
Eleven kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Relevans
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: