Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet/Hormonsystemet HT-20

Skapad 2020-08-05 21:26 i Fuxernaskolan Lilla Edet
planering inför Centrala nervsystemet
Grundskola 9
Inga flercelliga djur kan leva utan ett nervsystem. Nervsystemet kan vara av enkelsort som den som många mjuka nässeldjur har eller en mer komplicerad härva där olika delar av kroppen samarbetar som hos däggdjur eller hos spillkråkan här på bilden. I det här avsnittet skall vi titta på människans nervsystem som fungerar likadant hos spillkråkan.

Innehåll

Syfte med avsnittet

Att du skall känna till hur människans funktioner styrs av hjärnan och nervsystemet. 

Du skall också känna hur sjukdomar kan påverka nervsystemet och hjärnan. 

Du skall känna till olika typer av sömn

Veta hur minnet fungerar.

Veta hur hormoner påverkar kroppen på många olika sätt

 

 

Begrepp som du måste kunna

hjärnans delar och funktion;        

stora och lilla hjärna      

pannlob, tinningslob, hjäslob och nacklob      

vitsubstan            

gråsubstan

Nervsystemet       

axon          

dendrit  

 myelin

cellkropp 

synapser   

ryggmärg       

sensoriska nerver    

motoriska nerver 

centrala nervsystemet              

 perifera nervsystemet  

Reflex      

Autonoma nervsystemet 

 

Harmonsystemet

Sköldkörteln

hypofysen

binjurar

njurar

bukspottkörteln

 

Sjukdomar att känna till 

Multipel skleros

Alzheimers sjukdom

Stroke – slaganfall

 

 

Så här får du kunskap

Genom att läsa och lyssna till   

Biologibok

Genomgångar 

Film

Gleerups

Genom att delta i laborationerna            

 

Matriser

Biologi år 9 centrala nervsystemet

kvaliteter på E-nivå
kvaliteter på C -nivå
kvaliteter på A- nivä
Sjukdomar och CNS
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, och skiljer då fakta från värderingar. Eleven formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar. Eleven formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar. Eleven formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Fakta om CNS
I inlämningen ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I inlämningen ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I inlämningen ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka fakta om CNS
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Användande av begrepp och fakta
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Kopplar kunskap om CSN till verklighet och sjukdom
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

kvaliteter på E-nivå
kvaliteter på C -nivå
kvaliteter på A- nivä
Fakta om CNS
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Sjukdomar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: