Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kulan 2020/2021

Skapad 2020-08-06 14:45 i Blötbergets skola Ludvika
Bokstavsinlärning för årskurs 1
Grundskola 1 Svenska
Vid bokstavsinlärningen arbetar vi både med ABC-klubbens läromedel och med andra bokstavsarbeten som till exempel stenciler och pyssel. Under läsåret arbetar vi med en-tre bokstäver i veckan. Ibland gör vi uppehåll en vecka för att repetera de bokstäver vi arbetat med lite extra.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

Förmågor som eleverna ska utveckla:

 • Analysförmåga: att höra vart ett ljud finns i orden, först inuti eller sist.
 • Begreppsförståelse: att koppla samman ljud och bokstav.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera.
 • Metakognitiv förmåga: att reflektera och välja strategier för läsinlärning.

Hur ska vi lära oss detta?

Varje vecka går vi igenom en ny bokstav. Vi har gemensam genomgång och under veckan får eleverna arbeta självständigt i både arbetsboken och bokstavshäften.

Vi kommer att träna på:

 • bokstävernas namn och ljud.
 • forma bokstäverna rätt.
 • språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • lyssna efter antal ljud i ord.
 • läsa ord och meningar.
 • skriva ord och meningar.
 • skriva med läslig handstil.
 • skriva med mellanrum mellan orden.
 • rim, stavelser, motsatsord, synonymer.
 • tala, lyssna och samtala.

Det som kommer bedömas är din förmåga att:

 • höra rim och rimma.
 • höra var i ordet jag hör ett bestämt bokstavsljud.
 • ljuda ihop enkla ord.
 • känna igen namnen och ljuden på alla bokstäver. 
 • läsa och förstå en enkel mening.
 • läsa en hel bok med många bilder och en enkel text.
 • skriva med läslig handstil.
 • skriva med mellanrum mellan orden.
 • skriva meningar där du använder stor bokstav och punkt.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan i ditt enskilda arbete och i genomgångar.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Bokstavsinlärning åk 1 2018-2019

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
Jag kan ljuda ihop enkla ord
Jag kan namnet och ljudet på alla bokstäver
Jag kan läsa och förstå en enkel mening
Jag kan läsa en hel bok med många bilder och en enkel text
Jag skriver med läslig handstil
Jag skriver mellanrum mellan orden
Jag skriver meningar och använder stor bokstav och punkt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: