Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem Fjärilar i Hemsjö

Skapad 2020-08-07 08:02 i Hemsjö fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Vi kommer att arbeta med: Fjärilens livscykel Fjärilar som pollinatörer Respekt för allt levande

Innehåll

 

 

Syfte, varför ska vi arbeta med det här?

 

 Varför är fjärilar viktiga? Hur blir en fjäril till? Respektera allt levande. Genom att arbeta konkret med fjärilens livscykel och fjärilar som pollinatörer önskar vi uppnå en förståelse för varför fjärilar är viktiga och varför det är viktigt att respektera allt levande.

Generativ frågeställning: (FYLL I DENNA SIST. Reflektera över din planering)

  

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

 

 

  •  skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

 

  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 

Språk och kommunikation

  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 

 

Natur och samhälle

  • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

  • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 

Inför utvärdering

 Vi vill se att eleverna är måna om levande djur och förstår effekten av deras existens. Genom diskussioner före tema-arbetet och diskussioner efter arbetet kan vi se vilka kunskaper eleverna fått.

 

Aktivitet

 

Vi kommer att följa ett antal fjärilslarver från larvstadiet till puppa och färdig fjäril. Under processen arbetar vi med skapande som har anknytning till fjärilens livscykel. Vi kommer att titta på filmer om fjärilar och diskutera varför fjärilar är viktiga och varför man ska vara rädd om våra insekter och allt annat levande. 

 

Dokumentation och uppföljning

 

Vi fotograferar processen och det eleverna skapar. I diskussioner med eleverna före och efter arbetet kan vi se om vi nått de effekter vi önskat. Att eleverna fått en förståelse för varför fjärilar och andra livsformer är viktiga. Varför det är viktigt att respektera våra fjärilar och hur fjärilars livscykel ser ut.


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: