Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema havet 2020-2021

Skapad 2020-08-07 13:24 i Lancaster ULNA Förskolor
Förskola
Vi kommer under detta år arbeta med havet som tema. Utgångspunkten kommer vara barnens intresse och nyfikenhet, skapa intresse för havet och dess miljö. Vi kommer skapa en tankekarta tillsammans med barnen där vi synliggör deras tankar och funderingar. Vi kommer vara medforskande pedagoger och tillsammans med barnen driva detta temaarbete framåt.

Innehåll

Våra prioriterade mål kommande år: Normer och värden. Omsorg, utveckling och lärande.

-Att vi synliggör barns utveckling och lärande genom vårt temaarbete samt övrig undervisning som genomförs på avdelningen. Vi vill skapa en trygg barngrupp för att ge barnen möjlighet till individuell utveckling och social kompetens. Alla barn i gruppen skall utmanas och stärkas i sin förmåga att ta eget ansvar mot sig själv samt barngruppen. Respekt mot barn/ vuxna. Vi får lägga stor vikt vid värdegrundsfrågor. Använda drama och samtal på ett tydligare sätt. Stärka gruppens betydelse och gemenskap, allas lika värde.

-Plan mot diskriminering och kränkande behandling, vi följer de rutinerna och har det som ett levande dokument.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: