Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets revolutioner

Skapad 2020-08-09 09:29 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Historiker brukar ofta kalla tiden från 1700-talets mitt och omkring 100 år framåt för ”revolutionernas tidsålder”. Med revolution menar de en betydelsefull, snabb och ibland våldsam förändring. Det kan handla om hur ett land styrs men också om förändringar i människors vanor, tänkande och levnadsvillkor. Ibland talar man istället om politiska eller ekonomiska revolutioner. I detta arbetsområde kommer du att få läsa om tre olika revolutioner. Alla tre har spelat en avgörande roll i världshistorien. Utan dessa hade världen antagligen sett annorlunda ut. De revolutioner du skall lära dig mer om: De tre revolutionerna är: 1.Amerikanska, 2. Franska revolutionen 3.Industrialiseringen

Innehåll

Syfte: I det centrala innehållet för årskurs 7 – 9 står följande

• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Förklaring: Vi kommer att gå igenom tre betydelsefulla revolutioner, så som amerikanska revolutionen, franska revolutionen och industriella revolutionen. I anslutning till det centrala innehållet kommer vi att gå igenom olika idéer som hör till respektive revolution, men också hur olika samhällsklasser hade det i respektive revolution. Vi kommer att gå igenom olika politiska ideologier som liberalismen, konservatismen och socialismen, hur de uppkom och vad de stod för.

• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Förklaring: Vi kommer att börja med att titta på vilka orsaker som spelade roll för den industriella revolutionen, vilka konsekvenser som den industriella revolutionen fick. Stor fokus kommer att ligga vid den industriella revolutionen i Storbritannien, eftersom den startade där och successivt spred sig vidare i Europa. Så småningom nådde industrialiseringen även Sverige, vi kommer att titta på vilken betydelse industrialiseringen hade för Sverige och hur samhället förändrades. 

 

 

Tidsåtgång: v.34 - v.43 

 

DE STORA FRÅGORNA ATT BESVARA EFTER ARBETSOMRÅDET

 

 Vad var det som orsakade de olika förändringarna?

 På vilka olika sätt förändrades samhället genom de här revolutionerna?

 Vilka grupper i samhället drev på de olika revolutionerna? Och varför gjorde de det?

 Vilka vann på revolutionerna och vilka förlorade på dem? Kan du se några skillnader på kort sikt och på lång sikt?

 Vilken betydelse har förändringarna som ägde rum under ”revolutionernas tidsålder” för oss som lever idag

 

 

HUR OCH VAD KOMMER BEDÖMNINGEN GRUNDAS PÅ:

 

- Skriftligt bedömning om orsaker till revolutionerna och vilka konsekvenser det blev av dem. Hur har denna förändring påverkar, positivt och negativt, dagens samhälle. Bedömningen kommer delas upp i mindre bedömningar i form av exit ticket samt riktade skrivningar.  

 

Utöver denna bedömningsuppgift bedöms  givetvis också dina insatser på lektionstid. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att visa dina olika förmågor, enskilt, i par och i helklass

Uppgifter

  • Stödfrågor

Matriser

Hi
Kunskapskrav för momentet revolutionerna, historia

Enkel
Välutvecklad
Mycket välutvecklad
  • Hi
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
  • Hi
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  • Hi
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: