Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhälle, natur och teknik

Skapad 2020-08-09 20:11 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola F Samhällskunskap Teknik NO (år 1-3)
Genom att utforska, ställa frågor kring och samtala om olika företeelser och samband i omvärlden vill vi utveckla ditt intresse för och kunskaper om samhälle, natur och teknik.

Innehåll

Arbetsområde

Samhälle

Att börja i förskoleklassen är ett stort steg. De nya eleverna möter en värld som är stor, både i fråga om lokaler och antalet elever och vuxna i klassen. Vilka tillhör min klass? Var kan man leka? Frågorna hopar sig i huvudet! Vi börjar i det lilla, jag och du i klassrummet, skolan och närsamhället, för att strukturera upp det nya livet.
Arbetsområden: Skolan, Kompisar, Regler, Miljö, Viktiga dagar och Barnkonventionen.

Natur

Barns upptäckarglädje och lust att utforska känner inga gränser om vi låter dem leka och undersöka naturen. Fantasin flödar, spänningen stiger, äventyren tar fart och aha-upplevelserna avlöser varandra. Naturen erbjuder otaliga möjligheter till lärande inom naturkunskapen. Vi fokuserar bl a på att utforska vår närmiljö och låta eleverna få erfarenheter av olika årstider.
Arbetsområden: Årstider, Höst, Vinter, Vår och Sommar.

Teknik

Vår vardag är full av olika tekniska hjälpmedel och produkter. Allt vi använder oss av kan kallas för teknik. Datorer och i-pads är tekniska hjälpmedel som är en naturlig del av vår vardag nu för tiden. Gemensamt för tekniska lösningar är att de är uppfinningar gjorda av människan. En uppfinning är något som människan hittat på för att underlätta vardagen eller roa sig med på något sätt. Vi vill väcka elevernas nyfikenhet när det handlar om hur saker i deras vardag fungerar och hur de kan användas. 

 

Konkreta mål

Samhälle

Du ska få möjligheter att:

 • lära känna dina nya klasskamrater, skolan och omgivningen samt tillsammans skapa en trygg och lekfull gemenskap i gruppen.
 • få erfarenheter av att ta hand om miljön runtomkring dig och att på så sätt få förståelse för hur egna val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling.
 • få pröva idéer, utforska, beskriva, skapa och uttrycka dig på olika sätt.

Natur

Du ska få möjligheter att:

 • upptäcka och utforska din närmiljö.
 • få erfarenheter av olika årstider.
 • utforska årstidernas olika förutsättningar för växter och djur.
 • lära känna några växter och djur.
 • få uppleva lek i olika miljöer och under olika årstider.
 • på olika sätt kunna ge uttryck för dina upptäckter.

Teknik

Du ska få möjligheter att:

 • bli nyfiken på hur saker i din vardag fungerar och används. 
 • använda färdiga tekniska hjälpmedel. 

 

Undervisning

 • Diskussioner och gemensamma samtal.
  Du får möjlighet att öva på att "tänka högt", formulera dina tankar samt att lyssna på andra och att lära dig av dina kamrater. I samtalen finns det möjligheter att ställa frågor, uttrycka egna tankar och åsikter, reflektera, ställa hypoteser och dra slutsatser. Det gemensamma språkandet bidrar till kollektivt lärande.
 • Läsa och lyssna.
  Vi läser faktatexter, berättelser och sagor där vi fokuserar på läsförståelse (eller hörförståelse när eleven inte själv läser). Nya kunskaper kan användas till att söka ny information och till att lära sig nya kunskaper. 
 • Skapande.
   Du ska få pröva dig fram i olika typer av skapande där olika metoder, material och redskap introduceras.
 • Lek och rörelse.
  Grupplekar utomhus och inomhus, spel och gemensamma lekar skapar möjligheter till elevernas sociala utveckling
 • Filmer.
  Filmerna ger dig möjlighet att använda flera sinnen på samma gång. Att se, lyssna, uppleva känslor och att aktivt tänka förstärker innehållet och upplevelsen. I samtalen efter filmen ges eleverna möjlighet till att knyta samman innehållet i filmen samt att befästa tidigare kunskaper och att lära sig nya.
 • Digitala verktyg och källor.
  När vi söker fakta om exempelvis djur tar vi hjälp av  Internet,  böcker och bilder. Detta ger dig erfarenheter av olika typer av informationskällor. 
 • Dokumentation.
  I form av exempelvis teckningar, målningar, kollage och arbetsblad. 

 

Dokumentation

Du kommer att få visa dina kunskaper i samhälle, natur och teknik genom att: 

 • delta i samtal och diskussioner.
 • visa ditt arbete i form av t ex teckningar/målningar och arbetsblad.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: