Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning och terminstart, Fåglarna ht 20

Skapad 2020-08-10 10:08 i Skogsbyns förskola Båstad
Förskola
Det är viktigt för oss pedagoger att skapa trygga och goda relationer mellan oss och barnen, oss och vårdnadshavare och mellan barn-barn.

Innehåll

Vårt syfte är att enligt Planen mot diskriminering och kränkande behandling ge alla barn en bra start på terminen. Nya barn introduceras och nya kontakter skapas för både nya och gamla barn.

Det är viktigt för oss pedagoger att skapa trygga och goda relationer mellan oss och barnen, oss och vårdnadshavarna och mellan barn-barn, därför har vi valt att ha extra fokus på trygghet vid  inskolning och en tid därefter. 

För att ge er vårdnadshavare inblick i verksamheten skriver vi förskolebrev och annan information i unikum.

Avdelningens mål

- En trygg barngrupp där alla känner sig välkomna och trivs på förskolan

- Bra samarbete med vårdnadshavare och barn

Målkriterier 

(Vilken förståelse, förmåga och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla= det här vill vi se och höra när målet är uppnått) 

- barnen tar egna initiativ till lek  

- barn som rör sig runt på avdelningen/gården och upptäcker och prövar nya erfarenheter av både aktiviteter och relationer till andra människor 

-när barnen klarar av våra dagliga rutiner, förändringen från tex äta frukt till att gå ut

- öppen kommunikation med vårdnadshavare 

- en ödmjukhet inför människors olika sätt att tänka 

Strategier

(Förhållningssätt och aktiviteter för att nå målen)

- Pedagoger som är närvarande och uppmuntrar barnen i deras vardag

- Pedagogerna är lyhörda för barnens intresse 

- Daglig dialog med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning

- Dela barngruppen i mindre grupper

- Ge barnen tydliga rutiner

Miljö och material 

(Förutsättningar i material och miljö för att nå målen)

- Pedagogerna introducerar successivt nytt material och nya miljöer för barnen 

- Tydligt för barnen var materialet finns 

Dokumentation 

(Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målen) 

- observera

- reflektera och diskutera i arbetslaget 

- filma och fotografera 

- barnens lärloggar  

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: