Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2020-08-10 11:09 i Getingeskolan Halmstad
I detta arbetsområde tittar vi på vad som kännetecknar sagor samt läsa klassiska sagor. Vi skriver egna moderna sagor samt titta på en saga som är filmatiserad ur ett annat perspektiv.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med sagor under detta arbetsområdet. Vi tittar på vad som kännetecknar texttypen samt läsa några klassiska sagor och titta på en filmatiserad saga. Ni kommer även få skriva egna sagor i modern tappning och spela in en kort video till din saga.

Innehåll

Upplägg

Vi ska arbeta med sagor på olika sätt under ett par veckor. Vi kommer ta upp kännetecken för sagan och prata om liknelser och metaforer med mera. Ni kommer att få skriva en egen saga samt göra en kamratbedömning på varandras texter.

 

 • Föreläsning om hur sagor är uppbyggda- texttypiska drag
 • Sagospråk – liknelser och metaforer 
 •  
 • Gemensam läsning av sagor och diskussion kring tema, budskap, likheter skillnader mellan sagor
 •  
 • Se filmen Maleficent - en klassisk saga ur "skurkens" perspektiv
 • Diskutera filmen och dess uppbyggnad samt jämföra med de sagor vi läst innan.
 •  
 • Skriva en egen saga - skriv om en klassisk saga i modern tappning, alternativt skriv ur en annan karaktärs perspektiv.
 • Ge kamratrespons på en klasskamrats saga
 • Filmatisera din saga.

 

 Bedömning - bedömning kommer ske kontinuerligt under arbetets gång.

  De lite större uppgifterna som kommer genomföras är:

  diskussion och samtal kring sagotexter och film

  egen läsning och arbete med frågor till utvalda sagor.

  din egen saga som du skriver under lektionstid

  kamratrespons

  filmatisering av din saga.

 

Vi kommer att arbeta med uppgifter via Google Classroom.

 

Matriser

Sv SvA
Svenska - Tema Sagor

E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: