Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny11 Engelska åk 3 20/21

Skapad 2020-08-10 11:14 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 3 Engelska
Vad heter alla siffrorna upp till hundra? Vilket är ditt favoritdjur? Vilka möbler kan vi? Dessa frågor och många fler som finns i elevernas vardag kommer vi arbeta med under höstterminen 2020 och vårterminen 2021.

Innehåll

Utgångspunkt

I årskurs 3 kommer vi att fortsätta utveckla ordförrådet och kommunikationsförmågan på engelska.

Konkretisering av målen

Du kan:

 

 

 • - Säga några enkla fraser ex. ”I like icecream.” ”I don´t like football.”
 • - Berätta något kort och jämför hur det är att gå i skolan i Storbritannien eller i Sverige.
 • - Kunna enkla vardagliga ord som vi arbetat med. Ex. siffror över 10, djur, mat, möbler, naturord, tid, prepositioner.
 • - Delta i sånger och ramsor.
 • - Du visar att du förstår innehållet i enkla filmer och sånger vi tittar på.
 • - Kort beskriva en sak för en kamrat. Ex. du beskriver ett föremål så att kamraterna kan gissa. 

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta vidare med att lära oss enkla fraser som ex hälsningsfraser och korta beskrivningar. Detta sker när vi talar, lyssnar, skriver. Vi kommer också att jobba med att se hur barn i engelskspråkiga länder bor och lever. Vi kommer att sjunga sånger och leka lekar. Vi kommer också att se på filmer, ex. med sagor och arbeta med dem. Vi kommer att fortsätta arbeta med engelska kopplat till ex. tema arbeten i andra ämnen.

Eleverna skall också få möjlighet att prata engelska med varandra och visa att de kan. De ska berätta för kamraterna om något de gillar resp. inte gillar. De ska få göra övningar där de tränar på och visar att de kan beskriva saker på ett enkelt sätt.

Inom de olika ämnesområdena behöver vi arbeta med begrepp som eleverna behöver ha förståelse för. Vi arbetar extra med dem genom att erbjuda bildstöd.

Vi kommer att använda oss av arbetsblad, spel, filmer, sånger, ramsor, böcker och Ipads för att variera och anpassa arbetssätten till målen för engelska i år 3. Eleverna kommer att få använda kroppens olika sinnen för att arbeta mot målen.

Vi använder arbetsblad från olika kopieringsunderlag och internetsidor.

 

Dokumentation och bedömning

Elevernas kunskaper bedöms både muntligt och skriftligt under terminens gång via observationer och diskussioner.

Arbetet dokumenteras i elevernas egna engelskaböcker.

Bedömningen sker under lektionerna. Vi observerar, antecknar m.m. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: