Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandmo 20-21 SKA O,U&L: Naturvetenskap och teknik

Skapad 2020-08-10 12:25 i Sandmo Ur o Skur-förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap och teknik

Innehåll

 

Planering

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

"Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling"

(mål i lpfö 18)

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill ge barnen förståelse för och kunskaper om hållbar utveckling som blir en grund för ett livslångt lärande.

Vi pedagoger tycker det är viktigt att förmedla kunskaper kring kretslopp, ekologisk närodling, från sådd till skörd. Barnen är aktiva och delaktiga i alla processer genom ett upplevelsebaserat lärande.

Genom pedagogernas positiva förhållningssätt och vårt sätt att vara goda och engagerade förebilder kan vi bidra till att barnen blir ansvarstagande och därmed få ett intresse kring naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att uppleva naturen genom alla årstider både på vår gård och i skogen. De ska få utveckla sin förmåga att upptäcka, urskilja och få förståelse för olika samband i naturen. Vi vill ge dem goda kunskaper om djur och växter. Vi erbjuder luppar och förstoringsglas, litteratur, samlarlådor, Ipads mm för att stimulera deras nyfikenhet och kreativitet kring naturkunskap och teknik.

 

 

  Hur arbetar vi (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm)?

 

 I vår I Ur och Skur verksamhet ger vi barnen goda möjligheter att upptäcka och få en förståelse för hur vi människor påverkar vår miljö och natur genom olika val.

 

 

 

Genom att odla med barnen vill vi ge dem kunskaper om odlingsprocessen. Vi undervisar hur man jordbereder, gräver, sår frön och potatis , komposterar, vattnar, gallrar och slutligen skördar.

 

Få en förmåga att upptäcka och utforska tekniken genom att bygga kojor, tälja och såga, konstruera med naturens material, använda olika verktyg.

 

 

 

 Vi pedagoger är medupptäckare, medagerare, medundersökare och medupplevare. Vi väcker barnens nyfikenhet och kreativitet genom att ständigt vara i naturen. Där bygger vi upp barnens trygghet och glädje till naturen. Vi ger även barnen en förmåga att värna om allt levande i naturen och att bli medvetna miljöambassadörer. Vi lär dem om kompostering, sopsortering och att ha ett hållbart tänk.

 

 

 

 

 


 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: