Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4 ht-20

Skapad 2020-08-10 12:49 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Teknik
Vi ska utveckla våra kunskaper inom ämnet teknik! Vi ska utgå från omvärlden och ställas inför olika uppgifter. Vi ska t.ex tillverka olika produkter och utveckla konstruktioner.

InnehållBedömning:

Ditt muntliga, skriftliga och praktiska arbete ligger till grund för bedömning.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

ht-20

 

Språkmål:

Du ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

SSA mål:
Belysa tekniska yrken.

 

Begreppslista:

mekanik

mekanismer

maskin

mekanisk rörelse

konstruktion

skiss

hjul

hävstång

vevaxel

stång

rotation

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik åk 4 ht-20

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Beskriva och ge exempel
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen t.ex. visp, burk. Du kan även beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen.
Du kan förklara hur delarna samverkar för att de ska fungera. Du kan även ge exempel på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen.
Du kan ge förslag på andra liknande lösningar. Du kan även redogöra för uppbyggnad och material som används.
Konstruera
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan planera och genomföra en konstruktion där en mekanisk rörelse ingår som del.
Du kan planera och genomföra en konstruktion där en mekanisk rörelse ingår som del.
Du kan planera och genomföra en konstruktion där en mekanisk rörelse ingår som del.
Dokumentera
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Men hjälp av att rita en skiss kan du visa hur du planerar ditt arbete.
Men hjälp av att rita en skiss kan du visa hur du planerar ditt arbete. Du kan även skriva en utvärdering där du jämför din planering med resultatet.
Men hjälp av att rita en skiss kan du visa hur du planerar ditt arbete. Du kan även skriva en utvärdering där du ger förslag på hur du skulle kunna förbättra din konstruktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: