Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärna förskoleenhet - Grundplanering Trollsländan HT20

Skapad 2020-08-10 13:13 i Kalvegrinna förskola Kungälv
Förskola
Grundplanering är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundplaneringen ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje hemvist. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundplaneringen kompletteras av pedagogisk årsplanering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/hemvist: Kärna Förskola Trollsländan

Barnens ålder (specificera utifrån grupp): födda 2015

Barn i behov av särskilt stöd (Ja, beskriv och ange grupp)

Barn med annat modersmål än svenska (Ja, vilket/vilka språk, ange grupp): Ja, arabiska

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning): 1 fsk 100%, 1 fsk 80%, 1 fsk 20%, 1 bsk 80%

 

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt, bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Vi vill att barnen skall bli en grupp som värnar om varandra och visar respekt. Att barnen lär sig ta ansvar efter sin förmåga.

Vi vill att barnen skall känna sig trygga och tycka det är roligt att komma till förskolan. Arbeta för att föräldrarna skall känna sig trygga att lämna sitt barn hos oss.

Barnen skall känna att de är lyssnade på och att deras frågor och tankar är viktiga och att de tas på allvar.

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Vi har ett öppet och respektfullt bemötande både till barn och vuxna. Trygga vuxna som har lång erfarenhet. Lyssnande och ger varandra möjligheter och utrymme till att utveckla sina ideer och tankar.

Tryggt arbetslag som känner varandra. 

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

Att barnen skall ha en plats för sina kläder och veta var dom skall gå in och ut. Barnen skall lära sig ta ansvar för sina kläder och hänga dom på sina platser och i torkrum. Stötta barnen i att klara av och påklädning efter sin förmåga.

Att ha en fast plats vid lunchmåltiden och lära sig duka av. Vi vill försöka ha en lugn och trevlig måltidssituation.

Vi vill försöka få till läsvila men det är svårt med plats men vi nyttjar de utrymmen vi har så gott vi kan.

Tidiga och sena barn lämnas till annan personal i övrigt vill vi ta emot barnen när deras föräldrar kommer och går så långt det är möjligt. Föräldrar och barn möts upp ute eller inne på hemvisten.

Ang leksaker vill vi att dessa stannar hemma. 

 

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Vi vuxna håller oss till regler och rutiner och är konsekventa så långt det går. Är tydliga mot barnen om vilka regler och rutiner som gäller på Trollsländan. Detta är viktigt för att barnen skall känna sig trygga i verksamheten.

SAMARBETE MED HEMMEN

 

Så här planerar vi för samarbete med hemmen.

Vi försöker skapa goda relationer med föräldrarna och försöker tillmötesgå deras önskemål så långt det är möjligt. Att ha ett öppet klimat och bjuda in föräldrarna till aktiviteter under terminerna. (efter corona)

LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Vi har ordnat olika miljöer för att barnen skall kunna hitta något som utmanar just dom. Som lockar barnen och som skapar möten så att de lär av varandra.

En miljö för lek med utklädning/frisör/ kiosk/lägenhet mm.

Utrymme för måleri, rita och skriva. Bokstäver, kopierade bilder att färglägga, måleri med pensel, tidningar att klippa och klistra och göra böcker etc.

Utrymme för bygglek med olika typer av klossar, stora...små...hårda...mjuka och annat material som rör, pinnar etc. Stora mjuka plattor att bygga stora saker med. Mycket samarbete och lek tillsammans.

Bilar som bl a kan användas i byggleken.

Legobord där man kan sitta 6 barn och bygga stora byggen tillsammans eller små för sig själv.

Teknikhörna med magneter, nopper, plus plus och sorteringsarbeten, pärlplattor och spiktavlor.

Plats för spel och pussel.

Plats för boksamtal och läsning. Användande av ipad till olika pedagogiska aktiviteter.

Skogen är en oslagbar lärmiljö. Använda kroppen, samarbete, lära om djur och natur mm.

 

UTVÄRDERING

Tänk på att använda er av didaktiska frågeställningar. Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: