Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta Kap 1-3 HT

Skapad 2020-08-10 13:19 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Beta kap 1-3 HT.
Grundskola 5 Matematik
Beta kapitel 1-3. Hösttermin.

Innehåll

Under höstterminen kommer du jobba med dessa kapitel:

Kapitel 1

1:1 Addition och subtraktion.

1:2 Multiplikation och division.

1: 3 Mer om multiplikation och divition.

1:4. Bråkform och decimalform.

1:5. Mer om decimalform.

1:6. Äventyrsdagen.

Kapitel 2

2:1 Bråk och decimalform.

2:2. Additon och subtraktion.

2: 3 Tal med olika antal decimaler.

2: 4. Multiplikation.

2:5. Divition.

2:6. Klasskampen.

 Kapitel 3

3:1, Räkna med tid.

3:2, Stolpdiagram och stapeldiagram.

3: 3, Linjediagram och cirkeldiagram.

3:4 Medelvärde och typvärde.

3:5 Median.

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Bedömning

Du bedöms utifrån ditt arbete på lektionerna (muntligt och skriftligt), test som du har i slutet av varje vecka, diagnos efter avslutat kapitel och prov vartannat kapitel.

Matriser

Ma
Matematikboken Beta - Kap 3

Du behöver träna mer
Du visar att du kan
Du kan det väldigt bra
Exempel
Problemlösning
Lösa problem. Använda rätt strategier och metoder. Kunna beskriva tillvägagångssättet.
En teatergrupp hade 20 medlemmar. Medelåldern var 11 år. När tvillingarna Sissi och Helena slutade så sjönk medelåldern till 10 år. Hur gamla var tvillingarna?
Begrepp
Kunna använda sig av begreppen som tillhör avsnittet.
Kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, frekvens, lägesmått, medelvärde, typvärde, median.
Metod
Välja och använda rätt metod. Kan lösa enkla rutinuppgifter som tillhör avsnittet.
Oscar kastade 5 pilar mot en tavla. Resultatet blev: 7, 8, 4, 10, 9. Vilken är medianen?
Kommunikation och resonemang
Kan redogöra för och samtala om hur man löst uppgifter och använder t.ex bilder, tabeller, diagram. Kan resonera genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument.
Klockan är 14:45 när Anton cyklar från skolan till sin träning i innebandy. Det tar 35 min att cykla dit. När är han framme?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: