👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim kapitel 1: Myter, sägner och legender

Skapad 2020-08-10 14:47 i Örbyhus skola F-6 Tierp
Kapitel 1 i "Simsalabim 5", där vi jobbar med myter, sägner och legender. Vi jobbar även med grammatik - ordklasser och bokpresentationer/recensioner.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer vi bland annat att lyssna och läsa sägner, myter och legender. Vi kommer även att lyssna på en dramatisering av Bröderna Lejonhjärta samt läsa en gemensam bok, "Passa". Vi arbetar även med bokpresentationer och recension. Under hela läsåret arbetar vi med: läsning, skriva olika texter, ordkunskap och stavning, språklära, veckokalender och utvärdering, informationssökning, muntlig framställan

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: 

 • Du ska lära dig:
 • att uttrycka dig i tal och skrift
 • läsa och analysera olika texter
 • anpassa ditt språk efter syfte, mottagare och sammanhang
 • hur språket är uppbyggt samt att följa språkliga normer
 • söka information från olika källor samt värdera dem

Centralt innehåll - arbetsområde:

Koppla enbart till Lgr 11.

Arbetssätt - undervisningen:

Vi arbetar med det här:

 • radioteater om Bröderna Lejonhjärta
 • högläser en gemensam bok och reflekterar över innehållet
 • vi arbetar med delar av Simsalabim
 • du läser en egen bok och skriver en bokrecension
 • språklära och veckans ord

Bedömning och kunskapskrav:

 • Muntligt berättande
 • Kunna berätta och beskriva vad du tycker och tänker om om en bok

Lyssna

 • Kunna reflektera over det vi högläser 

Läsa

 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: sägner och myter, gemensam bok
 • Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll: textanalys
 • Kunna analysera och formulera egna tankar om texters budskap.

Skriva

 • Kunna skriva texter med tydligt innehåll: bokrecension

Tala

 • Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt: bokrecension

 

Bedömning

 • Läsa med flyt och analysera innehållet. Gemensam läsning samt reflektionsfrågor
 • Skriva en bokrecension. Du ska skriva en bokrecension om en bok du läst. Du ska skriva texten så att den följer mallen för en typisk recension. Recensionen lämnas in digitalt för bedömning. 
 • Tala inför grupp och muntligt recensera en bok du läst. Du kommer att få berätta om en bok du läst. Du ska presentera genom att ha inledning, innehåll och avslutning. Bedömning sker vid presentationen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Myter, sägner och legender

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar samt använda lässtrategier
Du läser med visst flyt samt använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du läser med gott flyt samt använder lässtrategier på fungerade sätt.
Du läser med mycket gott flyt samt använder lässtrategier på väl fungerade sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan förbereda och genomföra en enkel bokrecension med ett i huvudsak fungerande innehåll med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad bokrecension med ett relativt fungerande innehåll och med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad bokrecension med ett relativt väl fungerande innehåll och med god anpassning till syfte och mottagare
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.