Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kap 3 - Algebra åk 8 ht 2020

Skapad 2020-08-10 15:52 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Matematik
När du har arbetat med det här avsnittet ska du kunna: •skriva ett uttryck •beräkna värdet av ett uttryck •tolka uttryck •förenkla uttryck skrivna med parenteser •lösa olika typer av ekvationer •lösa problem med hjälp av ekvationer •skriva uttryck för geometriska mönster

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 47 - 51

Så här kommer vi att arbeta:

Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka enligt planeringen.

 

Individuell räkning i boken.

 

Gruppövningar med resonera och utveckla som fokus.

 

Diagnos och prov.

Vi fokuserar på beräkningar och redovisningar (kommunikation och resonemang).

 

 

             Vecka                                                 Avsnitt                                              Klar till och med s.

 

 

              47

 

 

 

      Uttryck med variabler

      Uttryck med parenteser

      Multiplicera med parantes

    

                   78 - 81

 

 

              48

 

 

      Ekvationslösning

      Prövning

      Ekvationer med parenteser

 

 

                  82 - 85               

 

              49

 

      Lös med hjälp av ekvationer

      Mönster och uttryck

 

 

                  86 - 89

 

              50

 

 

 

      Diagnos

 

      Fortsatt arbete med blå/röd kurs

 

 

                 90 - 91   

 

                 Blå- 97

                 Röd- 103

 

       

              51

 

 

 

      Fortsatt arbete med blå/röd kurs

      Prov

 

 

                 Blå- 97

                 Röd- 103

 

 

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning

Du kommer att bli bedömd på:

 • ditt deltagande i olika lektionsaktiviteter samt

 • din förmåga att föra diskussioner framåt

 • de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i häfte samt på skriftligt prov

Bedömningen av ditt arbete visas i bedömningsmatrisen där kunskapskraven står för matematik.

(Planering -> Bedömningsmatris -> Matematik stadiematris åk 7-9 Fässbergsskolan).

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: