👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektuppstart Kardemumma och Kanel 2020-2021

Skapad 2020-08-10 16:11 i 133141 Förskolan Hörnet Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Arbetslaget har tidigare involverat förskolans familjer genom ett digitalt brev, möte eller lämnat ut en folder för barnens projektuppdrag och nu är det dags att komma igång.

 Projektuppstart  

I projektuppstarten har vi i arbetslagen från Kanel och Kardemumma tillsammans utgått från ett gemensamt fokus på att utforma projektuppdraget. Vi har och vill fortsätta ha ett nära samarbete mellan de båda avdelningarna. Detta för att skapa ett likvärdigt arbetssätt där alla barn får så lika möjligheter till undervisning som möjligt.

Vi kommer delvis att utgå ifrån barnens medhavda bilder men också arbeta med det vi ser att de är intresserade av i parken där vi tar emot. Innan sommaren följde vi tillsammans med barnen två ekorrar som ofta uppehöll sig i parken, med stort intresse. Vi vill uppmärksamma barnen på den natur och det djurliv som finns runt omkring oss i Stockholms innerstad.

Barnens bilder kommer vi att ha på en dokumentationsvägg tillsammans med bilder som vi tagit på olika insekter, djur, fåglar som finns i parken och på vägen till förskolan. Vi vill även tillsammans med barnen samla in konkret naturmaterial då vi arbetar med yngre barn som behöver uppleva materialet på många olika sätt.

                                                                                                                                                                                                             

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18