Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2020-08-10 17:30 i 223301 Förskolan Rönneberga Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Utifrån de yngsta barnens intresse för Babblarna kommer vi använda dessa som verktyg i den pedagogiska miljön. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen.

Innehåll

Babblarna kan användas i hela verksamheten för att täcka alla läroplanens områden. Babblarna är sex stycken små färgglada figurer som används för att på ett roligt och spännande sätt främja bla. barns språkutveckling. Varje enskild babbel står för olika delar ur läroplanen:
 
Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls. Dadda lär ut hur en bra kompis förväntas vara. Att alla ska ha det bra och att vi ska hjälpa och ta hand om varandra.
 
Bibbi-  är vår matematiker. Hen är med oss i alla samlingar för att räkna antal barn men också för att utmana barnen med andra matematiska klurigheter. 
 
Bobbos  specialområde är kroppen. Hen vill få barnen att förstå glädjen i att röra på sig.
 
Diddi-  gillar att skapa, i alla möjliga material. Hen ska finnas med och uppmuntra barnen i både planerat och spontant skapande.
 
Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Babba tycker om när barnen vill lyssna på/läsa böcker. Hen uppmuntrar barnen att  känna igen sin egen namnbild och att se hur de olika bokstäverna ser ut, heter och låter.
 
Dadda - gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Hen ser också till att vi värnar om vår miljö och återvinner bl.a. papper och plast.
 
Mål
 
Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.
 
Syfte
Vi startar hösten med en ny barngrupp. Barnen lär känna varandra och hittar nya lekkonstellationer. De nya barnen ska bli trygga med oss pedagoger och med kamraterna i gruppen. Vi arbetar med att barnen ska få en vikänsla och att vi är en grupp där alla har lika värde. 
Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande i linje med läroplanens intentioner. 
Uppföljning
Utveckling och process dokumenterar vi lärloggar på gruppnivå och individuell nivå. Vi dokumenterar bland annat genom foto, film, barnens verk och med anteckningar. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: