Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåp

Skapad 2020-08-11 08:15 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 6 Slöjd
Du kommer att planera och designa ett litet skåp efter egna tankar och idéer.

Innehåll

Målet med undervisningen

Att utveckla dina förmågor enligt slöjdens kriterier och centrala innehåll enligt läroplanen.

Att utvecklas enligt slöjdens "Vad kan jag?"-papper.

 

Så här ska vi arbeta

Arbetssätt och undervisning

Praktiskt och teoretiskt arbete i slöjdsalen, Utnyttja slöjdsalens inneboende möjligheter till skapande.( Verktyg, maskiner, material, dator och inspirationsmaterial.) Genomgångar och löpande handledning av lärare alternativt klasskamrater.

 

Det här kommer du undervisas om:

 • Planering: Skisser, mallar, utsmyckning, form och färger.
 • Genomförande:
 • Sågning- kapning i rätt längder i rät(90*) vinkel.
 • Sammansättning med hjälp av lim och träplugg.
 • Utmätning och utsågning av baksida.
 • Tillverkning av dörr och montering av gångjärn.
 • Genomgång om montering av gångjärn.
 • Ytbehandling: Maskering med tape, målarteknik.
 • Dokumentation i loggboken.

 

·       

 Tra

 

           

 

Det här ska bedömas

Enligt skolverkets betygskriterier och utvecklingen enligt slöjdämnets "Vad kan jag"-papper.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: