Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ht2021 - Gamma - tal och räkning - kapitel 1

Skapad 2020-08-11 08:44 i Sjökarbyskolan Österåker
Kapitel 5 i matematikboken Beta. Arbetsområde geometri.
Grundskola 6 Matematik
Matematikboken Gamma - kapitel 1 Tal och räkning vecka 34 till 39 Vi inleder kapitlet med en diagnos för att du ska veta vilka två av de fyra nivåerna i boken du ska ha som huvud uppgift på matematiklektionerna. Nivå 1-4: alla har olika förkunskaper inom matematik och behöver därför arbeta på olika nivå (kan vara olika för olika avsnitt). Spök- / pratbubbleuppgifter: På varje nivå finns en pratuppgift, dessa läser du igenom, funderar ut ett svar och en motivering till hur du tänker. Ibland redovisar du för mig, ibland för en kamrat.

Innehåll

Matematikboken Gamma - kapitel 1

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda 
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • uttrycka andelar i bråkform och deciamlform
 • sambandet mellan bråkform och decimalform 
 • beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare 
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitle

Begrepp:

Naturliga tal
Utvecklad form
Bråkform
Blandad form
Täljare
Nämnare
Rationella tal
Decimalform
Avrundning

Bedömningstillfällen

Bedömning av dina kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos/prov.

Diagnos - För att du ska arbeta på en för dig lämplig nivå görs en diagnos och en självskattning innan arbetet med kapitlet startas. Genomförs vecka 34

Test - I slutet av kapitlet får du ett test för att du ska veta hur bra grepp du har om det du ska kunna efter avklarat kapitel. Genomförs vecka 39  ev omprov görs vecka 41

Prov - Du kommer efter kapitel 1 och 2 få göra ett prov som bedöms mot matris. Genomförs vecka 48

Uppgifter

 • Prov (E- & C-nivå) taluppfattning

 • Prov (E- & C-nivå) taluppfattning

 • Prov (E- & C-nivå) taluppfattning

 • Prov (E- & C-nivå) taluppfattning

 • Test 1 (E-nivå) omprov

 • Test 1 (E-nivå) omprov

 • Test 1 (E-nivå) omprov

 • Test 1 (E-nivå) omprov

 • Test 1 (nivå E) - v38 - onsdag 23/9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Tal och räkning Gamma - Test 1

Addition och subtraktion

E-nivå
Uppgifterna på testet är enbart på denna nivå.
Nivå 2
Nivå 3
veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
kunna pricka in tal på tallinje och bekanta dig med avrundning
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
kunna räkna med addition och subtraktion med huvudräkning och uppställnning
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
kunna använda dig av matematiska begrepp inom addition och subtraktion
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Multiplikation och divsion

E-nivå
Uppgifterna på testet är enbart på denna nivå.
Nivå 2
Nivå 3
kunna räkna multiplikation och divison i huvudet
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
förstå hur multiplikation och divison hör ihop
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: