Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartserbjudande-sommarminne

Skapad 2020-08-11 09:35 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Genom att starta upp med barnens egna erfarenheter ifrån sommaren tänker vi att detta ska generera till att det skapas en vi-känsla och trygghet i denna nya grupp.

Innehåll

Syfte:

Genom att starta upp med barnens egna erfarenheter ifrån sommaren ska detta generera till att det skapas en vi-känsla och trygghet i denna nya grupp.
Barnen ska skaffa sig ett mod att prata inför varandra. Att barnen får uppleva och bekanta sig med olika material med alla sina sinnen. Utmana och öppna upp barnens ögon för hur olika material kan kombineras. Barnen ska vara ägare till materialen, erfarenheterna och upplevelserna och på så vis få ett reellt inflytande. 

 

Mål:

Barnen ska kunna tillägna sig fler begrepp och ett större ordförråd. Barnen ska få möjlighet att uttrycka sig med sitt egna material genom olika uttrycksformer. Barnen ska äga hela upplevelsen. 

 

Hur:

Barnen tar med sig sin vackra sak som de får möjlighet till att prata kring och visa upp vid vår gemensamma samling. Sakerna finns tillgängliga för barnen att återkomma till. Här ska barnen få möjlighet att kunna bekanta sig och skaffa sig fördjupad kunskap samt uttrycka dessa inom olika målområden. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: