Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2020-08-11 09:29 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Engelska år 2
Grundskola 2 Engelska
Det engelska språket möter du i flera olika sammanhang i din vardag, t ex genom film, text och spel. Undervisningen i ämnet engelska ska därför ge dig möjlighet att förstå och tala det engelska språket. Under årskurs två kommer du på ett lekfullt sätt få lära dig och vidareutveckla engelska genom sång, film och lek.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 • engelska ord - att uttala och förstå
 • lyssna till talad engelska
 • följa en serie där språket är engelska
 • enkla dialoger med en kompis - fråga och svara
 • skriva enkla ord och fraser
 • läsa enkla ord och fraser
 • sjunga sånger
 • läsa ramsor

Hur ska jag arbeta?

 • Se på film/tv-program där enkel engelska används.
 • Lyssna på talad engelska
 • Träna på enkla samtal, dialoger med en kompis.
 • Sjunga sånger och läsa ramsor.
 • Läsa enkla ord och fraser i texter
 • Skriva enkla ord och fraser

 

Vad ska jag kunna? 

Jag ska kunna:

 • delta i samtal på enkel engelska.
 • delta i sånger och ramsor på engelska.
 • förstå och uttala vardagliga ord på engelska:
  - några vanligt förekommande ord och fraser t ex berätta vad du heter och hur många år du är, samt ställa frågan till en kamrat
  - räkna 1-20
  - några ord för färger, djur, kroppen, kläder, frukter, möbler
  - alfabetet

 

Detta visar jag genom att:

 • vara aktiv och visa intresse på lektionerna.
 • delta i enkla dialoger.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: