Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i Sverige

Skapad 2020-08-11 09:30 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad skiljer en fluga från en groda? Vilka likheter har människor och fladdermöss? Vad är en art?

Innehåll

 • Analysförmågan

Du kommer få öva på, och visa att du kan beskriva likheter och skillnader mellan olika djur och djurgrupper.

 • Kommunikativa förmågan

Du kommer att få öva på, och visa att du kan, samtala och diskutera kring arbetsområdets innehåll tillsammans med dina kamrater.

 • Procedurförmågan

Du kommer att öva på att utföra enkla undersökningar och att dokumentera dina resultat.

 • Begreppsförmågan

Du kommer visa att du kan använda begrepp inom området:

art

insekter

mångfotingar

kräftdjur

spindeldjur

däggdjur

fåglar

groddjur

fiskar

lupp

ryggradslösa djur

ryggradsdjur

 

 Du kommer att:

 • gå ut och undersöka naturen
 • dokumentera undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer som tex rita bilder, skriva korta texter, fotografera m.m.
 • se på filmer
 • lyssna/läsa på faktatexter och svara på frågor utifrån texterna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Djur och växter i Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmåga
Se samband
Du kan förklara egenskaper hos olika djur.
Du kan se samband mellan djur utifrån deras egenskaper.
Du kan se och beskriva något samband mellan olika djur och ge exempel på någon näringskedja.
Begreppsförmåga
Se viktiga begrepp ovan
Du namnger några av djuren/grupperna vi arbetat med.
Du kan namnge de djur/grupper vi arbetat med.
Du kan namnge de djur och grupper vi arbetat med och dela in dem i djurens släktträd.
Kommunikativ förmåga
Du deltar på lektionen med tankar, frågor eller idéer.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du kommer med tankar, idéer eller frågor.
Du är aktiv och med och diskuterar. Du kommer med tankar, idéer eller frågor och håller dig till ämnet.
Procedurförmåga
Du kan med viss hjälp genomföra och dokumentera enkla undersökningar.
Du kan genomföra och dokumentera enkla undersökningar utifrån en instruktion eller mall.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: