👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palmbladsskolan. Medier och information. Åk 6, samhällskunskap

Skapad 2020-08-11 10:22 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Samhällskunskap
Tycker du att det är viktigt att få nyheter? Hur får du reda på när något viktigt har hänt i världen? Och vad tycker du om reklam? Information får vi genom olika medier som tv, radio, tidningar eller olika medier på internet. I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om olika medier och hur de påverkar oss! Vi arbetar med området vecka 38 - 41.

Innehåll

Du kommer att få lära dig om:

 • hur vi påverkas av medier
 • hur vi kan påverka andra med hjälp av medier
 • vilken roll medierna har i ett demokratiskt samhälle
 • vilka för och nackdelar det finns med reklam

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa och diskutera kapitlet "Medier och information" i läroboken Samhälle av SO-Serien från Liber
 • Arbeta med uppgifter 
 • Träna på begrepp som hör till arbetsområdet
 • Titta på filmer och diskutera dem
 • Titta på nyheter i olika medier och diskutera dessa

Så här kan du visa dina kunskaper:

 • Delta i lektionsarbetet i klassrummet
 • Göra arbetsuppgifterna 
 • Göra ett prov i slutet av momentet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Kunskapsmatris för arbetsområdet "Medier"

Insats krävs
E
C
A
Samhällsstrukturer
Du har ännu inte visat att du når upp till E-nivå på den här delen av kunskapskravet i samhällskunskap.
Du har grundläggande kunskaper om medier. Du visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver enkla samband inom massmedierna.
Du har goda kunskaper om medier. Du visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver förhållandevis komplexa samband inom massmedierna.
Du har goda kunskaper om medier. Du visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver komplexa samband inom massmedierna.
Använda begrepp
Du har ännu inte visat att du når upp till E-nivå på den här delen av kunskapskravet i samhällskunskap.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Påverka beslut
Du har ännu inte visat att du når upp till E-nivå på den här delen av kunskapskravet i samhällskunskap.
Du kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du kan föra enkla resonemang om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du kan föra utvecklade resonemang om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra väl utvecklade resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du kan föra väl utvecklade resonemang om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka..
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Du har ännu inte visat att du når upp till E-nivå på den här delen av kunskapskravet i samhällskunskap.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Information & källor
Du har ännu inte visat att du når upp till E-nivå på den här delen av kunskapskravet i samhällskunskap.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt. Du för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt. Du för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.