Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO

Skapad 2020-08-11 12:37 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Biologi
Vad händer i naturen under hösten?

Innehåll

Innehåll: 

Naturen på hösten

V.34-40

Vi arbetar med hösten utifrån boken: koll på NO. Vi kommer att titta på filmer, diskutera och undersöka. 

 

Mål: 

Efter avslutat arbete ska du: 

 • Veta varför lövträden fäller sina blad.
 • Veta varför löven ändrar färg.
 • Kunna förklara vad som händer med löven på marken.
 • Kunna ge exempel på hur olika frön sprids. 
 • Kunna förklara varför en del fåglar flyttar. 
 • Veta vad en näringskedja är och ge exempel på en sådan. 
 • Veta vad en livcykel är och ge exempel på en sådan. 
 • Veta vad ett ekosystem är. 
 • Känna till fotosyntesen.

 

Arbetsformer:

 • Gemensamma genomgångar
 • Film
 • Diskussioner och undersökningar
 • Stenciler
 • prov

 

 

 • Begrepp:
 • Klorofyll
 • avdunsta
 • förmultna
 • koldioxid
 • kompost
 • mylla
 • nedbrytare
 • ringmärkning
 • spillning
 • tjäle
 • vax
 • vinterståndare
 • Fotosyntes
 • Näringskedja
 • ekosystem
 • livscykel

 

 

Bedömning:

Arbetet kommer att bedömas genom diskussioner, undersökningar, skriftliga uppgifter samt avslutas med ett prov.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: