Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2020-08-11 11:54 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Biologi
Varför har renen hårig mule? Finns det blommor med päls? Kan granar ha skägg? Vems spöklika skratt hörs i skogen? Detta är några av frågorna som du kommer kunna besvara efter arbetsområdet.

Innehåll

Viktiga begrepp: 

anpassning

bäck

exploatera

fjällbjörkskog

fjällnära barrskog

glaciär

kalfjäll

myr

nationalpark

naturreservat 

näringskedja

trädgräns

växtzon

äng

Förmågor du kommer utveckla

Förklara och beskriva när du tränar på att berätta om olika biologiska samband, exempelvis hur fjällandskapet förändras ju högre upp i fjället man befinner sig.

Samtala när du tränar på att kommunicera och resonera med hjälp av biologiska begrepp, exempelvis hur svenska fjällen och Alperna skiljer sig åt.

Information när du tränar på att söka och använda information från olika källor, exempelvis grundboken.

Såhär kommer vi att arbeta

Vi kommer att kolla på filmklipp för att fördjupa vår förståelse om exempelvis hur stora naturtillgångar påverkar orter i svenska fjällen.

Vi kommer att arbeta med att granska olika bilder för att få förförståelse för det vi kommer lära oss.

Vi kommer att arbeta med faktatexterna i grundboken på olika sätt, exempelvis genom att para ihop rätt rubrik med rätt text.

Vi kommer att arbeta med instuderingsfrågor.

Vi kommer att arbeta med att läsa i grundboken, både enskilt, i par och i helklass.

Detta kommer jag att bedöma

Att du kan ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där. 

Att du kan förklara vad som menas med växtzoner.

Att du kan förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur. 

Att du kan berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

Matriser

Bi
NO- matris åk 5

På väg mot godtagbara
Godtagbara
Mer än godtagbara
Förklara och beskriva
Tar hjälp av exempel för att förklara teorier, modeller och samband. Kan förklara vissa begrepp och termer.
Visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar. Använder begrepp och termer i beskrivningar. Kan visa på samband mellan teorier, begrepp och modeller.
Samtala
Är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Information:
Söka och använda
Söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift.
Granska
Vet att information kan vara olika trovärdig.
Kan resonera kring olika informationskällors trovärdighet.
Undersöka:
Material
Använder utrustning i en undersökning på ett säkert och i stort sett rätt sätt.
Använder utrustning i en undersökning på ett bra och lämpligt sätt.
Förarbete
Kan med viss hjälp formulera en frågeställning. Kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning.
Kan formulera en enkel frågeställning. Kan planera en undersökning och med viss hjälp och justering arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Efterarbete
Gör enkel dokumentation av en undersökning. Kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat. Kan samtala om hur en undersökning kan förbättras.
Gör en noggrann dokumentation av undersökningen. Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på. Kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: