Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 20 Etik och människans livsvillkor, Studieenhet 1

Skapad 2020-08-11 13:53 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Människan
I denna studieenhet bekantar vi oss med begreppet kultur. Kultur är något vi människor skapat och det omfattar också vårt sätt att leva- med olika traditioner och beteenden. Sociala och ekonomiska förhållanden har påverkan på kulturen. I Sverige lever människor med många olika blandade ursprung och därför finns det många olika kulturer som lever sida vid sida.

Innehåll

Studieenhet 1

Egen inläsning av kapitel 1 i boken.

Powerpoint skickas via Unikum eller mail och ni tar ansvar för att gå igenom den hemma.

 

 

Examination:

Reflektionsuppgift gällande våra värderingar och normer med tanke på dagens påverkan från nätet och sociala medier.

Inlämning via Unikum senast 21/8.

 

 

Uppgifter

  • Skrivuppgift Studieenhet 1

Matriser

Män
Etik och människans livsvillkor, Studieenhet 1

Etik och människans livsvillkor, MÄNETI0, 100 poäng

Ämne - Människan Kurskod: MÄNETI0 Kurser i ämnet: Etik och människans livsvillkor, 100 poäng Internationellt arbete, 100 poäng Ämnet människan är till sin karaktär tvärvetenskapligt med innehåll från filosofi, sociologi, vårdvetenskap, religionskunskap och samhällskunskap. Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Med etiken som utgångspunkt ska sådana frågor om människovärde och människosyn som kan knytas till yrkesområdet behandlas i undervisningen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna arbeta med patienter och brukare från olika kulturer såväl i Sverige som i andra länder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att söka, kritiskt granska, värdera och använda information från olika källor
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera & Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur.
Eleven beskriver översiktligt några olika kulturmönster och diskuterar översiktligt hur människor påverkas av sin kultur.
Eleven beskriver utförligt några olika kulturmönster och diskuterar utförligt hur människor påverkas av sin kultur.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några olika kulturmönster och diskuterar utförligt och nyanserat hur människor påverkas av sin kultur.
Syfte
Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
Eleven redogör översiktligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp.
Eleven redogör utförligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala etiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: