Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa HT+VT 20/21

Skapad 2020-08-11 14:34 i Surteskolan Ale
Grundskola F

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

• genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

• förebygga risker för fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och vatten.

Avsnitt 2

 

Centralt innehåll

Rörelse

• Sammanfatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

• Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus, samt danser och rörelse till musik..

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.

• Simning i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil

• Kroppsliga och mentala effekter av några i närmiljön olika träningsformer.

• Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av  fysiska aktiviteter.

• Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer,levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Friluftsliv och utevistelse

.• Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor.
   Kartors uppbyggnad och symboler.

• Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

• Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelse..

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:utföra övningar i olika slags redskapsbanor samt träna i olika redskap
utföra lekar, småbollspel, lagbollspel och friidrott inom- och utomhus
utföra dans och rörelser till musik
träna på takt och rytm i rörelser och dans
utföra en del friidrottsgrenar
orientera i närliggande skogsområdet samt träna på karttecken
träna på simning i mag och ryggläge i samband med våra baddagar
förklara kroppsliga och mentala effekter av olika sorters fysisk aktivitet
förklara och genomföra uppvärmningar för att minska skaderisken
utföra styrketräningsövningar med den egna kroppen som belastning
förklara säkerhet på is vintertid, lämplig utrustning och hur man hanterar eventuella olyckor
utföra paddlingstur på Surtesjön
vandra i Vättlefjäll

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: