Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering kap 2 Samband och förändring v 40-46

Skapad 2020-08-11 14:46 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 8 Matematik
Här är en grovplanering för kap 2. Du kommer bl.a. lära dig mer om sambandet mellan procent, decimalform och bråkform. Här ser du också vilka läxor du kommer att ha. Eventuella förändringar kan uppstå.

Innehåll

Kap 2 – Samband och förändring

 

Varför ska du lära dig om samband och förändring?

För att tex kunna räkna ut en procentuell prishöjning. Du kan också behöva känna till sambandet mellan procent, decimalform och bråkform tex att 25% är samma sak som 0,25 eller 1/4.

 

Tidsperiod V. 42-46

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

Du kommer att lära dig procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. Vi kommer arbeta med begrepp som t ex:

 • andel
 • procentform
 • decimalform
 • avrundning
 • ränta
 • kapital
 • räntesats
 • procentenhet

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

·   Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·   Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·   Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·   Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

1. Skriftliga prov

2. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

3. Läxredovisningar

 

Grovplanering veckovis

 

v 40

Uppstart kap 2

2.1 Andelen

v 41

2.2 Jämförelser och förändringar

2.3 Det hela

v 42

forts 2.3 Det hela

2.4 Delen

v 43

2.5 Ränta

Blandade uppgifter

v 45

Diagnos kap 2

Träna tal /Utveckla tal

v 46

Repetition / Övningsprov

Prov

Uppgifter

 • Prov kap 2 Samband och förändring

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris bråk och procent

Behöver utvecklas
E
C
A
Problemlösning
Hur väl du på egen hand kan välja ut lämpliga metoder för att komma fram till en lösning
 • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Hur väl du förstår begreppen som används inom bråk- och procenträkning. T.ex du vet vad nämnare är. Du förstår hur procent används och vad det innebär
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Metod
Hur väl du kan räkna med bråk och procenttal. T.ex använda de fyra räknesätten i bråkräkning, räkna ut procentdelar och jämföra värden med hjälp av procent.
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang
Hur väl du kan motivera t.ex att 6/12 = 1/2 eller vad som är fel i en lösning och varför det är så.
 • Ma
Eleven kan föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Kommunikation
Hur väl Du redovisar och motiverar dina lösningar
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Redovisningarna går delvis att följa och det matematiska språket är i huvudsak fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: