Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6

Skapad 2020-08-11 15:20 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Matematik
Under läsåret kommer vi att läsa flera områden i matematik. Resultat från kartläggningar och tester kommer att publiceras här, dessa hittar du under uppgifter.

Innehåll

Under höstterminen kommer vi att arbeta med flera områden i matematik, från Matteborgen är det nedanstående områden. Det område som vi arbetar med för tillfället är fetmarkerad.

 

Matteborgen 6A:

1. Decimaltal - genomarbetat

2. Procent och sannolikhet- genomarbetat

3. Geometri- genomarbetat

4. Koordinatsystem och lägesmått- genomarbetat

5. Algebra- genomarbetat

Matteborgen 6B: 

6. Tal- genomarbetat

7. Enheter och skala- genomarbetad

8. Cirkeln v. 12-14

Arbetsgång: Var aktiv under genomgångar och ta vara på lektionstiden för att arbeta med innehållet. Du behöver inte göra alla uppgifter på varje sida. Det gå bra att arbeta längre än veckoplaneringen. Du behöver ta ett eget ansvar för att hinna med veckans planering. När du gjort diagnosen så kanske du behöver träna lite mera på de blåa sidorna eller om du behöver ha lite mer utmaning gör du de röda sidorna. Du hittar även fler utmaningar i “Mera tornet”. Du kan även arbeta med Bingel hemma om du vill. 

Fråga om något känns svårt!

 

Matteflex: 

Vi kommer även att arbeta med resonemangsförmågan under matteflex, för att förbereda oss för årets nationella prov. Vi kommer även att arbeta med taluppfattning.

 

Resultat och bedömning:

Resultaten på årets prov kommer att ligga som uppgifter (nedan) så att du kan se ett summativt resultat.

Uppgifter

 • Prov kapitel 3-5

 • Prov kapitel 3-5

 • Prov kapitel 1 och 2

 • Prov kapitel 1 och 2

 • FAT (förstå och använda tal)

 • FAT (förstå och använda tal)

 • Stockholmsprovet (år 5)

 • Stockholmsprovet (från år 5)

 • Stockholmsprovet (år 5)

 • FAT (förstå och använda tal)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: