Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7 "Liv"

Skapad 2020-08-11 15:34 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 Biologi
Under arbetet med området "Liv" kommer du att utveckla kunskaper kring olika celler, deras uppbyggnad och funktion. Vi går i Carl von Linnés spår och arbetar utifrån ett "naturvetenskapligt arbetssätt" med bland annat mikroskop och lupp. Vi lär oss om växterna och djurens liv samt arbetar med "Hållbar utveckling".

Innehåll

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar

Träna på att anteckna utifrån diskussioner och filmer

Arbeta praktiskt med mikroskop & lupp samt dokumentera

Dissekera blötdjur

 

För att nå kunskapskraven ska Du kunna

- delta i diskussioner

- förklara de vanligaste begreppen inom området samt sätta dem i rätt sammanhang

- förklara enklare biologiska processer i vår omgivning

-följa en instruktion, laborera säkert samt göra enklare dokumentationer

 

Bedömning

Skriftliga och muntliga bedömningstillfällen.

Följa en instruktion och laborera säkert.

 

Ämnesspecifika begrepp som ska du kunna förklara

organism

metabolism

organeller

linneansk rangordning

släkt

art

hybrid

ryggradsdjur/ryggradslösa djur

släktträd

olika djurgrupper

leddjur

fotosyntes

cellandning

bålväxt

stamväxt

kryptogamer

fanerogamer

blommans uppbyggnad

nakenfröig

gömfröig

pollinering

symbios

livscykel

ekologi

ekoystem

näringskedja/näringspyramid/näringsväv

hållbar utveckling ...

 

Området finns i Puls Biologiboken s.14-159

Tidsåtgång: ca 20 lektioner

/ Jenny N

Uppgifter

 • V. 51 PROV Biologi-Livets myller 1

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: