Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Från idé till produkt

Skapad 2020-08-11 18:04 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 8
Ibland är det teknik som bidrar till miljöproblem men det är även teknik som har löst en del av våra miljöproblem och kommer att lösa många av de miljöproblem vi står inför idag.

Innehåll

Från idé till produkt

Teknik finns överallt och det är högre behov på tekniskt kunnande idag än tidigare. Tekniken underlättarar ofta vår vardag och löser en hel del problem och uppfyller många av människans behov. Ibland är det teknik som bidrar till miljöproblem men det är även teknik som har löst en del av våra miljöproblem och kommer att lösa många av de miljöproblem vi står inför idag.   

Syfte 

  • Från idé till produkt – teknikutvecklingens olika faser 

  • Avfallshantering och vad händer efter återvinningscentralen 

  • Hur ser vägen från råvara till produkt ut för pappersindustrin.  

  • Använda begrepp för att förklara olika tekniska funktioner 

  • Arbeta i grupp och hitta en miljövänlig produkt/idé som ni ska presentera för klassen. 

  

Genomförande 

Vi inleder arbetsområdet med en genomgång av vad som ska bedömas på gruppuppgift samt veckoplaneringen.  

Vi kommer att ha genomgångar, titta film både tillsammans och enskilt, söka fakta och avslutar med en mer kreativ uppgift.  

  

Bedömning 

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att: 

  • Beskriva teknikutvecklingens olika faser 

  • Avfallshantering och tekniska processer vid återvinning. 

  • Beskriva och redogöra för hur papper tillverkas från råvara till färdig produkt. Samt hur processen har förändrats över tid.  

Gruppen- Låt materialet leva

  • Hitta en idé och beskriva hur den har en positiv inverkan på miljön, individen och samhället. 

  • Dokumentera er idé så att andra kan ta del av era tankar och förstå intentionen med er idé. 

Matriser

Teknik - från idé till produkt

Lägre nivå
Högre nivå
Undersöka tekniksa lösningar - gruppuppgift
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Dokumentation - gruppuppgift
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Resonemant om teknikutveckling - quiz
"Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen."
"Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen."
"Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen."
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: