Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 1, Årstider, träd, blommor, fåglar

Skapad 2020-08-12 09:28 i Nygårdsskolan Linköping
Grundskola 1 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Du ska lära dig om naturens årstidsväxlingar och hur växter lever och förändras under året. Vi samarbetar med skolbiblioteket när vi lär oss källkritik kopplat till ämnesområdet.

Innehåll

Ämne, Arbetsområde, Tema

Naturkunskap/Svenska/Sva: Årstider - Träd, blommor, fåglar

Förmågor att utveckla

 • samtala, tala
 • lyssna
 • skriva, 
 • tolka
 • estetiska uttryck tex måla 

Centralt innehåll & Kunskapskrav

(se nedan)

Undervisningens innehåll

Du ska lära dig om naturens årstidsväxlingar och vad som är typiskt för dem: Höst, vinter, vår, sommar

Du ska få lära dig om trädets, och blommans delar

Du ska få följa olika träd som finns i närområdet och hur de förändras under de olika årstiderna

Du ska kunna namnen på några träd som finns i närområdet - till exempel ek, björkar, granar, tallar, rönn

Du ska lära dig trädets, och blommans livscykel dvs vad de behöver för att leva

Du ska lära dig olika typer av källor som man finner fakta i

Du ska lära dig skillnad på orden fakta och saga

Du ska lära dig att alltid jämföra med två olika källor

Du ska lära dig att fakta skrivs av olika människor och vid olika tider

Begrepp

Årstider, hösten, vinter, vår sommar

Träd: rot, stam, bark, näver, krona, gren, kvist, löv, barr, kotte, knopp, frö, nöt/ekollon, 

Blommor: grodd, rot, stjälk, blad, blomma, kronblad, "frön"

Fåglar: Klassificering, utseende, förekomst, föda, förökning

Källkritik: källa, förkunskap, information, fakta, författare, faktagranskare

Bedömning

 • Du ska vara delaktig i lektioner
 • Kunna använda viktiga ämnesbegrepp i samtal
 • Muntlig delaktighet
 • Du ska redovisa dina kunskaper muntligt där du namnger några träd och dess delar
 • Du ska dokumenterar dina undersökningar tex estetiskt/fotografiskt eller inspelat
 • Du ska kunna namnge några olika typer av källor

Elevinflytande

Eleven ska få välja ett eget träd, svamp, blomma att forska om 

Eleven får vid arbetsområdets uppstart göra ett VÖL-schema (Vet, Önskar veta, Lärt sig) vara med och önska vad de vill lära sig inom arbetsområdet 

 

Utvärdering

Eleverna får utvärdera arbetsområdets innehåll, arbetsmetoderna och sitt eget lärande. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1

Matriser

NO Sv SvA
Åk 1, Årstider, träd, svampar, blommor, djur

Ej godtagbar
Godtagbar
Mer än godtagbar
Årstidsväxlingar
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO   3
 • NO   3
Djur och växter i närmiljön
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. Enkla näringskedjor.
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Beskrivande genre
Enkla former för textbearbetning. Gå igenom gemensamma texter och göra förtydliganden. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Sv   1
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • SvA   1
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
Källkritik
Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer p internet. Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • Sv   3
 • Sv   3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: