Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2020-08-12 09:35 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
Grundskola F – 9

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Centralt innehåll

 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord, Förintelsen och Gulag.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar

 

Studiematerial

 • www.NE.se /Läromedel/Mellankrigstiden och andra världskriget
 • Material i Classroom

 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Eget arbete
 • Diskussioner

 

Bedömning

 • Kontinuerlig bedömning under arbetsområdets gång
 • Avslutande examination vecka 
 •  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: