👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdtema

Skapad 2020-08-12 10:09 i Knutby skola Uppsala
Ett temaarbete om rymden.
Grundskola F – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska
Nu ska vi lära oss om rymden. Vad är universum? Vad finns det för något i mörkret?

Innehåll

Lektion 1 Introduktion

Ge eleverna så kallat "luktsalt", detta kan vara lite olika saker men som ger en hint om vad som komma skall. Jag har valt att ge eleverna en varsin "pusselbit" som är en bit av en bild på något kopplat till rymden. Tanken är att eleverna tillsammans ska pussla ihop sina bitar och se vad bilden sen föreställer och vad det skulle kunna vara vi ska arbeta med. Innan man fortsätter diskuterar man elevernas tankar kring universum. 

Nästa steg inom introduktionen är att titta på en film om rymden. Här får man hitta en film som passar den grupp man har. Efter att man tittat på filmen diskuterar man det man just sett. 

Jag har valt att arbeta med Boken om NO som grund i temaarbetet. 

 

Lektion 2 

Presentera det läromedel som man valt att arbeta med.

Läsa tillsammans och göra uppgifter ur arbetsboken. 

 

Lektion 3

Jag har valt att ämnesintegrera detta ämne med bland annat svenskan under lektionspass 3. Vi arbetar med Grej of the day där eleverna fått en ledtråd kring vad det kan tänkas vara, den här lektionen fick de veta mer om Astronauter. Vi kollade därefter på några avsnitt av serien Vims som man hittar på Urskola.

 

Lektion 4

Vi går igenom vad en galax är för något. Vad heter vår galax? Finns det fler galaxer? Vad hittar man i galaxerna?

 

Lektion 5 och 6

Vi har en bildlektion som jag lägger upp en separat planering om, ”gör din egen galax”.

 

Lektion 7

Eleverna får under den här lektionen tillbaka sina galaxer som de ska få titta noga på och ge ett namn. Kolla på andra galaxer och deras namn, varför har de fått det namnet?

 

Lektion 8

Näst sista lektionen inom temat rymden. Vi tittar på Vims från Urskola där de besöker alla planeter i vårt solsystem. Vi pratar därefter om vårt solsystem. Jag har förberett en PowerPoint där vi pratar om solen, månen, jorden och de andra planeterna i vårt solsystem. 

 

Lektion 9

Under sista lektionen fick eleverna två och två en planet, måne eller sol ur vårt solsystem (våra var stora uppblåsbara) som de skulle måla av och skriva dess namn. Avslutningsvis gick vi ner till fotbollsplanen och eleverna fick hjälpas åt att placera planeterna vart i förhållande till solen de cirkulerar. 

Vi pratar om planeterna i vårt solsystem med hjälp av uppblåsbara planeter som vi kommer placera ute på fotbollsplanen. Detta är starten till det sista vi gör under detta temaarbete. 

Innan vi går ut kollar vi upp i vilket led planeterna kommer, jag grupperar klassen som sedan får ta ansvar för varsin planet så den kommer på rätt position på fotbollsplanen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1