Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 7:3 Geometri

Skapad 2020-08-12 09:40 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 Matematik
I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area. Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Ordet är sammansatt av geo som betyder jord och metrei´a som betyder mäta. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Innehåll

Avsnitt

3.1 Enheter och prefix

3.2 Geometriska begrepp

3.3 Vinklar

3.4 Månghörningar och vinkelsumma

3.5 Omkrets

3.6 Introduktion area

3.7 Area av rektanglar och parallellogrammer

3.8 Area av trianglar

 

Begrepp

enheter

prefix

dimension

parallella linjer

diagonal

vinkel

vinkelben

vinkelspets

sidovinkel

månghörning

vinkelsumma

triangel

parallelltrapets

parallellogram

romb

rektangel

kvadrat

omkrets

area

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på ett prov i slutet av kapitlet, men du bedöms också på vad du visar under lektionerna både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matris - Prio kap 3 GEOMETRI

E
E
C
C
A
Begrepp
1b
2b
2b
3b
3b
Metod
1m
2m
2m
3m
3m
Problemlösning
1p
2p
2p
3p
3p
Resonemang
1r
2r
2r
3r
3r
Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: