Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde forntiden

Skapad 2020-08-12 09:48 i Blästadsskolan Linköping
Pedagogisk planering för arbetsområde forntiden.
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Svenska
När kom de första människorna till vårt land? Hur bodde de? Hur såg deras liv ut? Dessa frågor och många fler ska vi lära oss om under vårt arbete med forntiden!

Innehåll

Vilka förmågor ska du utveckla?

 • använda historiska begrepp
 • tillägna dig kunskaper om tidsperioder, händelser och personer i det förflutna
 • söka och värdera information
 • formulera dig i tal och skrift
 • skapa bilder med olika material

 

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig:

 • om människans ursprung och hur människan spreds över jorden
 • att den tidiga människan vandrade, samlade och jagade
 • om var och varför människan blev bofast
 • att använda begreppen stenålder, bronsålder och järnålder
 • att det finns spår av forntiden i naturen och i vårt språk
 • om olika gudar i den nordiska mytologin.

 

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp

forntid, jägare, samlare, stenålder, bronsålder, järnålder, Norden, flinta, by, runor, hällristning, träl, 

 

Vilka arbetssätt ska du använda?

Du kommer att lära dig genom att:

 • läsa och lyssna på fakta- och skönlitterära texter
 • se på filmer 
 • delta i samtal och diskussioner
 • skriva egna faktatexter
 • använda olika material när du skapar bilder

 

Bedömning

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

 • Du deltar i samtal och diskussioner.
 • Du använder ämnesspecifika begrepp i tal och skrift.
 • Du redogör för dina kunskaper i de faktatexter du skriver.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: