Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark? (Koll på NO år 5)

Skapad 2020-08-12 10:03 i Brotorpsskolan Stockholm Grundskolor
Koll på NO "Europas sista vildmark"?
Grundskola 5 Biologi
Har du varit i fjällen någon gång? När man kommer upp till fjällen, långt bort från all trafik och alla hus, är det som att komma till vildmarken. Därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Vad är typiskt för fjällen och hur kan vi människor leva för att bevara denna "vildmark"? Detta och mer är frågor som vi ska fördjupa oss i under detta arbetsområde.

Innehåll

Europas sista vildmark?


Hur är det att leva i fjälltrakterna? Hur anpassar sig djur och växter till klimatet? Hur ser flora och fauna ut i fjälltrakterna? Hur används de naturtillgångar som finns? 

Vi kommer att jobba med arbetsområdet Europas sista vildmark i några veckor framöver. Vi kommer att läsa i NO-boken (Koll på NO), titta på filmer, jobba med instuderingsuppgifter och diskutera kring förutsättningarna att bo och leva i fjälltrakterna. 


Mål: När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
 • Vad som menas med växtzoner.
 • Förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur. 
 • Berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.
 • Kunna sätta in begreppen i ett sammanhang

 

Begrepp i kapitlet: 

Begreppen kan tränas i quizleten "Europas sista vildmark (Koll på NO, år 5)" som johanna_meijer har gjort. 

växtzon
trädgräns
kalfjäll
glaciär
fjällnära barrskog
fjällbjörkskog
myr
exploatera
anpassning
näringskedja
bäck
äng
nationalpark
naturreservat

 

Utvärderingsformer:

Din delaktighet och ditt engagemang vid lektionstillfällen, samt hur du tar ansvar för ditt arbete, bedöms löpande under tiden vi arbetar med detta. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt förhör.

Preliminär veckoplanering: 
v. 35 – Att leva i fjälltrakterna sid. 6 - 9 + arbetsblad 2 och 3 (Ugglor och myggans liv)


v. 36 – Vid foten av fjället sid. 10-13

v. 37 – Fjällen förr och nu, sid. 14-15 samt allemansrätten

v. 38 – Alperna, sid. 16-19

v. 39 – repetition, skriftligt förhör.

 

Kunskapskrav:
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. 

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Europas sista vildmark åk 5

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
•Ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen/ förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter och kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett – med hänsyn till årskursen – lämpligt sätt.
Ny aspekt
•Kunna förklara olika begrepp kopplade till arbetsområdet. Ex. Vad som menas med växtzoner, anpassningar mm. .
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett – med hänsyn till årskursen – lämpligt sätt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett – med hänsyn till årskursen – lämpligt sätt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett – med hänsyn till årskursen – lämpligt sätt.
Ny aspekt
•Förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur, samt berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna
Eleven kan ställa en mängd olika frågor, men skiljer inte mellan de frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det. Eleven kan ta ställning och motivera den. Använder ett vardagsspråk.
Eleven kan med stöd bearbeta egna eller andras frågor så att de blir möjliga att undersöka. Eleven kan ta ställning och motivera den med naturvetenskapliga argument. Kan även beskriva och utveckla sina argument. Använder vardagsspråk med inslag av naturvetenskapliga begrepp på ett mer eller mindre korrekt sätt.
Eleven kan bearbeta egna eller andras frågor så att de blir möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt. Eleven kan ta ställning och motivera den med naturvetenskapliga argument. Kan även beskriva och utveckla sina argument. Eleven skiljer på vetenskapliga och "egna" argument. Använder nästan enbart naturvetenskapligt språk och då alltid på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: