Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-08-12 10:11 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Under år 3 kommer du att få veta hur livet på jorden uppstod. Du ska få lära dig om livets uppkomst och om olika tidslinjer, is-, sten-, brons och järnåldern. Du kommer att få lära dig om människors levnadsvillkor och hur människor såg på sitt samhälle. Du kommer att få undersöka och besöka platser i vår närmiljö där vi kan hitta spår från forntiden. Dessutom ska vi undersöka om vi använder spår av forntidskommunikation. Du kommer att få lära dig om dinosaurier.

Innehåll

Undervisning 

 • Vi läser texter gemensamt.
 • Vi skriver faktatexter utifrån ett givet läromedel, Min bok om forntiden.
 • Vi skriver faktatexter på ipads och presenterar dem i Keynote.
 • Vi skriver faktatexter och målar bilder och presenterar dem i Movenote.
 • Vi framställer människors klädsel i bildform.
 • Vi kommer att prova på hantverk i form av lera och trådslöjd.
 • Vi kommer besöka trädgårdsföreningen och titta på jättegrytor.
 • Vi ska träna på att söka bilder på nätet.
 • Vi kommer att se på faktafilmer.
 • Vi kommer att få besök av arkeologer som visar fornminnen.

 

Bedömningsformer 

 • Muntligt och/eller skriftligt.
 • Utifrån din aktivitet under lektionerna.
 • Dina texter om forntiden.
 • Dina frågor och svar i samtal och genomgångar.
 • Skriftligt prov i Google formulär.

 

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

 • Olika tidsbegreppen på en enkel tidslinje, istid, stenålder, bronsålder och järnålder.
 •      Berätta om olika spår i naturen från forntiden, t ex fossiler, flyttblock, rullstensås och jättegrytor.
 • ·       Känna till varifrån veckodagarnas namn kommer ifrån.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: