Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr, nu och sen SO ht-20

Skapad 2020-08-12 10:43 i Brearedsskolan Halmstad
Vi arbetar med närområdet och med olika samhällsfunktioner.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vad behövs för att ett samhälle ska fungera? Det ska vi fundera på tillsammans. Vi kommer också att arbeta med olika yrken som finns i samhället och om hur det är att bo i Simlångsdalen nu mot hur det var förr. Kanske kan vi också fundera kring hur det kommer att se ut här i framtiden!

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • kunna ge exempel på olika yrken.
 • kunna ge exempel på viktiga samhällsfunktioner som finns i Simlångsdalen.
 • kunna berätta hur ett klassråd går till.
 • kunna berätta hur man kan betala för olika varor och tjänster.
 • kunna ge exempel på vad några olika varor och tjänster kan kosta.
 • kunna jämföra hur det var att bo i Simlångsdalen förr mot hur det är nu.
 • kunna ställa frågor som gör att du lär dig om hur det var att leva i Simlångsdalen förr i tiden.
 • kunna berätta om hur det var att vara barn i Simlångsdalen under ett par olika tillfällen i historien.

 

Så här arbetar vi

 • titta på film
 • diskutera
 • rita och skriva
 • göra intervjuer

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att du:

 

Godtagbara kunskaper:

 • ger exempel på några yrken-exitpass.
 • ritar en bild där olika viktiga samhällsfunktioner som finns i Simlångsdalen finns med.
 • berättar om hur klassråd går till.
 • ritar olika sätt att betala på-exitpass.
 • fyller i priser på några förutbestämda varor och tjänster.
 • jämför hur det är att bo i Simlångsdalen nu mot förr i ett Venndiagram.
 • förbereder intervjufrågor som handlar om hur det var i Simlångsdalen förr.
 • ritar hur det kunde se ut för ett barn i Simlångsdalen under ett par olika tillfällen under historien och sedan berätta till bilderna.

 

 

Mer än godtagbara kunskaper:

 • ger exempel på några yrken och rangordna dem efter hur viktiga du tycker att de är i samhället.
 • ritar en bild där olika viktiga samhällsfunktioner som finns i Simlångsdalen finns med och förklarar varför några är mer viktiga (Educreations).
 •  berättar om hur klassråd går till och använder då orden ordförande och sekreterare.
 • ritar olika sätt att betala på-exitpass samt redogör för några för-och nackdelar med dem.
 • ritar och fyller i priser på några varor och tjänster.
 • ritar hur det kunde se ut för ett barn i Simlångsdalen under ett par olika tillfällen under historien och sedan säga några för- och nackdelar med de olika tidsperioderna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3

Matriser

SO
Förr, nu och sen

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Yrken
Ger exempel på några yrken.
Ger exempel på några yrken och rangordnar dem efter hur viktiga du tycker att de är i samhället.
Samhällsfunktioner
Ger exempel på viktiga samhällsfunktioner i Simlångsdalen.
Förklarar varför du tycker att de är viktiga.
Organisera möten
Berättar om hur ett klassråd går till.
Berättar om hur ett klassråd går till och använder då orden ordförande och sekreterare.
Betalningssätt
Redovisar olika sätt att betala på.
Redovisar olika sätt att betala på och redogör för några för- och nackdelar med dem.
Priser
Fyller i priser på förutbestämda varor och tjänster.
Fyller i priser på några varor och tjänster.
Jämföra
Jämför hur det är att bo i Simlångsdalen nu mot förr.
Simlångsdalen förr
Gör frågor om hur det var i Simlångsdalen förr.
Simlångsdalen förr
Visar och berättar hur det kunde vara att vara barn i Simlångsdalen under ett par tillfällen i historien.
Berättar om hur det var att vara barn i Simlångsdalen förr och säger sedan några för- och nackdelar med de olika tidsperioderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: