Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vvivvs0 svets

Skapad 2020-08-12 10:24 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Verktygs- och materialhantering Systemkunskap VVS – installation
Vi ska starta med att för stå vad svets och lödning är samt vilka temperaturer.

Innehåll

Instruktioner för dig som lärare

 1. Ändra rubriken enligt namnstandard "Kurs: arbetsområde". Exempel: Samhällskunskap 1a1: internationell handel".

 2. Byt ut ingressbilden på Linköpings slott till en bild som representerar arbetsområdet genom att klicka på krysset till vänster om "Ingresstext" och sedan på plustecknet i Ingressbild-fältet. Leta sedan upp önskvärd bild på internet eller din dator och lägg till.

 3. Byt ut ingresstexten mot en kort beskrivning av arbetsområdet.

 4. Tryck på "Lägg till kurs" under ingressbilden och
  För gymnasiekurser: välj kurs för den kurs som planeringen av arbetsområdet ingår i.
  För grundskolekurser: välj skolform, årskurs och ämne för det ämne som planeringen av arbetsområdet ingår i.
  För gymnasiesärskola: välj skolform och kurs för den kurs som planeringen av arbetsområdet ingår i.

 5. Skriv under dessa instruktioner en informerande text om arbetsområdet där eleven ska få en känsla av sammanhang och förståelse för varför arbetsområdet är relevant för dem. Exempeltexten nedan ska du alltså byta ut mot din egen.

 6. Du kan såklart utöka det du lägger till i din planering genom att länka till resurser eller Youtube-videor relevanta för arbetsområdet.

 7. Skriv under din informerande text en preliminär tidsram för arbetsområdet, antingen i löpande text eller genom att skapa en tabell med din tidsplan i ett annat system och klistra in tabellen i planeringen. Exempeltidsramen nedan ska du alltså byta ut mot din egen.

 8. Lägg till Läroplan under beskrivningen och markera det centrala innehåll och de kunskapskrav som denna planering kommer behandla.

 9. Du kan lägga till en egen matris, eller hämta en redan skapad från Skolbanken. Denna matris kommer ligga i din planering och kan markeras av både lärare och elev separat så elev och lärare båda kan skatta om eleven uppnått ett visst lärandemål. Du kan naturligtvis skapa formativa matriser i din planering på egen hand på det sätt som bäst passar din undervisning och elevernas lärande, men observera att om du använder en lärandematris för att bryta ner kunskapskraven i mindre beståndsdelar, eller omformulera dem för att öka läsbarhet, ska de innehålla de värdeord som finns i skolverkets kunskapskrav.

 10. Du kan skapa en eller flera skugguppgifter i planeringen redan här och aktivera dem i din planering när du ska koppla elevprestationer som underlag för betygssättning i kunskapskravstabellen.

 11. Ta bort de här instruktionerna.

 

Exempeltext att Svets och lödning är att smälta i hopp två material

mot varandra. 

 

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Ersätt tabellen nedan med din egen preliminära tidsram:

 

v35: Gå i genom hur en gas svets är uppbyggd samt lite om heta arbeten.
 
v36: Vi går ut i svets lokalen och börjar med att smälta i hop två plåtar.

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift Verktyg

 • Bedömningsuppgift Verktyg

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Löd- och svetsdatablad som behandlar parametrar, till exempel val av munstycke för olika materialtjocklekar och lägen.
  Vvi  -
 • Förbränningsprocessen, lågans reglering och temperaturzoner.
  Vvi  -

Matriser

Vvi Sys Vek
vvivvs0 svets

Rubrik 1

Nivå 1 E
Nivå 2 C
Nivå 3 A
Aspekt 1
Förmåga att planera och utföra installationsarbeten utifrån lagar och andra bestämmelser och fastställda kvalitetskrav.
Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete utifrån ritningar och andra handlingar. I planeringen väljer eleven med viss säkerhet material och utrustning. Eleven utför arbetet med visst handlag och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet metoder och tekniker för sammanfogning enligt lagar och andra bestämmelser. Dessutom använder eleven med viss säkerhet verktyg och maskiner samt följer föreskrifter och anvisningar för dem.
Ny aspekt
Förmåga att använda ritningar med tillhörande handlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: