Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3

Skapad 2020-08-12 11:08 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 – 3 Engelska
What's your name? Do you know where my pencil is? What kind of food do you like? What´s your favourite animal?

Innehåll

Se kopplingar till Läroplan för syfte, innehåll och krav.

Genomförande:

 • Sånger
 • Hörövningar
 • Filmer
 • Lekar/spel
 • Dialoger
 • Skriva efter modell
 • Läsa och skriva enkla texter

Bedömning

Du blir bedömd flera gånger under läsåret. Du får alltid veta när du övar och när du blir bedömd.

Du blir bedömd genom din förmåga att göra dig förstådd, förstå och uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska. 

Se matrisen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska, bedömningsmatris åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Kan läsa och förstå välkända ord kopplade till bilder, t ex boy, dog, car.
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd
Kan läsa och förstå enstaka välkända enkla meningar ("It is a cat")
Kan läsa och förstå enkla instruktioner (t ex Colour the numbers) och enkla texter.
LYSSNA
Förstår kända enkla ord med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser, t ex "How are you", "Sit down", "My name is...")
Förstår enkla, korta instruktioner och samtal som handlar om något eleven känner till.
TALA
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Utifrån mycket kända situationer som eleven har varit med om tidigare använder eleven enkla ord och meningar som han/hon har övat in
Eleven deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer han/hon varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t ex "What is your name? My name is...".
Eleven använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SKRIVA
Eleven kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Eleven skriver själv kända enkla ord kopplade till bilder.
Eleven skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder, t ex "boy", "This is a cat".
Eleven skriver enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: