Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vara Vänner

Skapad 2020-08-12 11:44 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Arbeta med värdegrundsfrågor. Vara vänner utgår från vikten av att visa hänsyn och empati. Syftet är att skapa diskussion om viktiga värdegrundsfrågor.

Innehåll

Centralt innehåll:

Livsfrågor som med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämnställdhet

och relationer.

 

Hur ska vi arbeta:

Vi kommer att använda UR:s material "Vara Vänner" säsong 2 och arbeta med filmavsnitten.

1 Nicole och Älsklingsapan

2 Ilona och Bästischatten

3 Andres och den nya killen

4 Noras nya kompis

5 William och Youtubeknalen

6 Alfred och Busklubben

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: