Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta språket

Skapad 2020-08-12 11:27 i Edsskolan Östhammar
Grundskola F Svenska
Vi kommer under höstterminens gång att genomföra olika aktiviteter som ingår i skolverkets kartläggningsmaterial "Hitta språket" i mindre grupper för att upptäcka vilka anpassningar av undervisningen vi lärare behöver göra för att den ska vara lärorikt för varje elev.

Innehåll

Mål - varför ska vi jobba med detta?

Materialet Hitta språket är ett kartläggningsmaterial från skolverket som är obligatoriskt att genomför i förskoleklassen sen 2019. Hitta språket är ett stöd för att kartlägga elevers språkliga medvetenhet. Med hjälp av materialet kan vi som undervisar i förskoleklass få syn på elevernas språkliga medvetenhet gällande förmågan att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

Materialet är utformat så att vi så tidigt som möjligt ska kunna identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i årskurs 1 och 3 eller är i behov av extra anpassningar eller utmaningar. 

Undervisning - så här kommer vi att jobba med det?

Kartläggningsmaterialet består av fyra delar som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll

 • att berätta och beskriva
 • att lyssna och samtala
 • att kommunicera med symboler och bokstäver
 • att urskilja ord och språkljud

Kartläggningen kommer genomföras under höstterminen.

Bedömning:

1. Att berätta och beskriva 

 • Berätta sammanhängande om något hen varit med om.
 • Beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
 • Visar intresse för vad andra säger.

2. Att lyssna och samtala 

 • Visar intresse för högläsning
 • Kan delta i samtal om text och bild.
 • Kan återge ett händelseförlopp.

3. Att kommunicera med symboler och bokstäver

 • Kan kommunicera genom att rita bilder och skriva bokstäver och symboler.
 • Visar intresse för bokstäver.
 • Kan namnge bokstäver.
 • Kan skriva sitt eget namn.
 • Har skrivriktningen klar för sig.
 • Kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

4. Att urskilja ord och språkljud

 • Kan producera språkljud.
 • Kan dela upp korta meningar i ord.
 • Kan urskilja första språkljudet i ord.
 • Kan dela upp enkla ord i språkljud.
 • Kan koppla samman bokstäver med deras språkljud. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: