👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7 v. 34-42

Skapad 2020-08-12 11:23 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 Historia
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med riktigt gamla civilisationer. Filmer som Gladiator, Troja fascinerar och teatrar världen över spelar fortfarande gamla grekiska dramer. När vi i norden levde som jägare och samlare levde man i nuvarande Irak och Egypten i välutvecklade riken med stora livliga städer. Hur kom det sig att de var så mycket längre fram i utvecklingen? Varför säger man att Grekland varit så viktigt för historien och hur länder styrs idag? Hur kunde romarriket växa sig så starkt? Hur hade vanliga människor det? Dessa, och många fler frågor kommer vi att kunna besvara efter vårt arbete med detta område.

Innehåll

Grovplanering veckovis (kan komma att ändras):

När arbetsområdet är avslutat ska du ...

 • kunna förklara skillnaden på kvarlevor och berättande källor
 • ha kunskap om vad som kännetecknar flodkulturer generellt och kunna förklara flodernas roll i Egypten och Mesopotamien.
 • ha kunskap om några viktiga fakta om Mesopotamien (ex. uppfann hjulet, kilskrift, Babylon)
  (Provet testar:)
 • ha kunskap om vad som förenade och höll ihop den grekiska världen (ex. språk, religion litteratur)
 • förklara hur Atens tidiga demokrati fungerade, ex vilka fick rösta och hur röstade man?
 • förklara på vilka olika sätt de olika stadsstaterna styrdes politiskt
 • kunna beskriva livet i de olika stadsstaterna
 • känna till något om den tidiga teatern och de olympiska spelen
 • identifiera tre kulturarv från antikens Grekland
 • kunna berätta hur människorna levde i Rom under antiken
 • förklara hur Romarriket styrdes
 • Ge exempel på kulturarv från Romarriket
 • Kunna förklara varför Romarriket föll sönder

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Jag kommer att bedöma din uppgift om flodkulturer,  ditt deltagande i diskussioner samt

avslutande prov. 

 

Material vi använder:

Boken: sid: 10 - 61 (titta gärna extra på sammanfattningarna på sid 26-27, 42-43,60-61)

I Classroom finns fler sammanfattande presentationer vi gått igenom på lektioner 

Begreppslista på begrepp som är bra att ha koll på finns också classroom.

 

Program på SLI Education vi sett:

Flodkulturer 17 min

Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi  15 min

Antiken i Rom  18:09 min

 

Tips på nätet:

 

Historia det forna Egypten 6:44 min https://www.youtube.com/watch?v=TagZqIk0_rE

Mesopotamiens högkulturer 5:04 min https://www.youtube.com/watch?v=YIn45PRy_Sk

Filppad historia - genomgång av flodkulturerna 8:09 min  https://www.youtube.com/watch?v=u9tW6yFvzfc&t=20s

Vad är grejen med antiken ? 13:15 min    https://www.youtube.com/watch?v=h3SLIAKF_JY

Orsaker till romarrikets fall 5:20 min https://www.youtube.com/watch?v=Siah-Q27G1s

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Antika Grekland och Romarriket

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Historiska skeenden, migration och kulturmöten.
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Kunna nämna någon plats/ område dit man flyttade. Ger en enkel förklaring .Resonerar enkelt kring någon konsekvens.
Kunna ange någon plats/ område dit man flyttade. Ger en orsak och en konsekvens i ett utvecklat resonemang i ett par led.
Kunna ange fler områden man flyttade till (helst specificerat) Ger minst en orsak och en konsekvens i ett välutvecklat resonemang i fler led
Ny aspekt
Atens demokrati
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Kunna minst två krav för att få rösträtt. För ett enkelt resonemang kring hur - ex. en röst var. Anger minst en fördel eller nackdel.
Kunna alla olika krav på rösträtt. För ett relativt utvecklat resonemang kring hur det gick till att rösta. Anger minst en fördel och nackdel i ett relativt utv. resonemang.
Kunna alla olika krav på rösträtt. För ett utvecklat resonemang kring hur det gick till att rösta. Anger minst ett par fördelar med demokratin och minst en nackdel i ett välutvecklat och problematiserande resonemang.
Ny aspekt
Grekisk kultur
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Ger tre i huvudsak riktiga orsaker i ett enkelt resonemang kring dessa.
Ger minst tre riktiga orsaker och för ett relativt välutvecklat resonemang i ett par led kring dessa.
Ny aspekt
Kulturarv från antikens Grekland
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
Kunna ge minst ett par exempel på kulturarv. Ger en enkel förklaring kring vilket av dessa som de tycker är viktigast.
Berättar om minst tre på kulturarv. Ger en relativt utvecklad förklaring kring vilken av dessa som är viktigast.
Ny aspekt
Jämföra livsvillkor
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Ger en enkel motivering av sitt val, och visar på ett enkelt sätt viss förståelse för skillnaderna i livsförhållanden för kvinnorna i de olika stadsstaterna.
Ger en relativt utvecklad motivering av sitt val, och visar på förståelse för skillnaderna i livsförhållanden för kvinnorna i de olika stadsstaterna .
Ger en välutvecklad utvecklad motivering av sitt val, och visar god förståelse för skillnaderna i livsförhållanden i de olika stadsstaterna (resonemanget får gärna innehålla en problematisering).
Ny aspekt
Styrelseskick
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
Kan berätta hur Romarriket styrts på ett enkelt och i huvudsak riktigt sätt med ett fåtal begrepp.
Kan berätta hur Romarriket styrts på ett relativt välutvecklat sätt med fler begrepp.
Ny aspekt
Romerskt vardagsliv
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Skriver enkelt om minst två områden kring hur människor levde i Romarriket med ett fåtal konkreta exempel.
Skriver relativt välutvecklat om några områden kring hur människorna i Romarriket levde med några konkreta exempel.
Skriver välutvecklat om flertalet områden kring hur människorna i Romarriket levde med fler konkreta exempel. Du skriver även utifrån olika perspektiv.
Ny aspekt
Romarrikets sammanbrott
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Kan på ett enkelt sätt berätta om minst två orsaker till att Romarriket föll.
Kan berätta om minst tre orsaker till att Romarriket föll på ett relativt välutvecklat sätt.
Kan berätta om tre orsaker till att Romarriket föll på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Kulturarv från romarriket
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Kunna ge minst ett par exempel på kulturarv. Ger en enkel förklaring kring vilket av dessa som de tycker är viktigast.
Berättar om minst tre på kulturarv. Ger en relativt utvecklad förklaring kring vilken av dessa som är viktigast.
Ny aspekt
Begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du använder dig av ett fåtal ämnesspecifika begrepp i dina svar.
Du använder dig av fler ämnesspecifika begrepp i dina svar.
Du använder dig av många ämnespecifika begrepp på ett välfungerande sätt.