Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering SPANSKA 9Mu-9E V 38-V42

Skapad 2020-08-12 11:58 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Här ligger en Planering för spanska V 30-41 Områden: jämförelse, Realia (LA TUNA) samt pågående formen.

Innehåll

Grovplanering SP V38-42

OBS!! Om ni inte kan se tydligt det hela innehållet, i synnerhet tabellen, ska ni logga in i Unikum via deras websida på datorn.

Appen som ni använder i mobilen är inte riktigt anpassad till denna typ av innehåll.

 

Varför ska du lära dig om JÄMFÖRELSE, REALIA och PÅGÅENDE FORMEN (syfte)?

Du behöver i vardagliga situationer jämföra två saker eller uttrycka att något är bäst eller stucker ut på något sätt.

Det är viktigt att känna till kulturen och traditionerna som gäller i de länderna där språket talas.

För att berätta om det ska vi användas av gerundium som är ett verb tempus som indikerar vad är det som försiggår eller pågar i ögonblicket man pratar.

 

 

Tidsperiod 

v. 38-42

 

Länker till detaljerad planering i Google Classroom:

 

V38-V40

https://classroom.google.com/c/Mzc2MzUxMzU5MzVa/p/MTY0NzU3ODA4ODU4/details 9E

https://classroom.google.com/c/MTYyODk3OTU0NTVa/p/MTQ2MDI3NjUyNDA5/details9MU

 

 

V41-42

https://classroom.google.com/c/Mzc2MzUxMzU5MzVa/p/MTQ5NzI3MzM0MTEw/details 9E

https://classroom.google.com/c/MTYyODk3OTU0NTVa/p/MTQ5NzI5MTY5NTc0/details. 9MU

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

• Att kunna jämföra två saker och säga vilken sticker ut inom en grupp.

• om LA TUNA. Musikal tradition inom spanskt universitet.

• att formulera dig i pågående form.

• att bygga upp och böja korrekt nutids tempus ”Gerundio”

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Varje lektion börjar med återkoppling till föregående lektion. Vi har korta genomgångar, tittar på filmer/filmklipp och arbetar med lektionsuppgifter samt tränar det muntliga förmågan.

 

Vecka

Vad

Hur

V. 38

Jämförelse

 

 

 

LA TUNA

Skriva: översätta och fylla in i meningar

Träna muntligt: ge dina åsikter inom olika kategorier: filmer, videogames, böcker mm.

Läxa

Tittar på videoklipp och läser en text

V. 39

LA TUNA & pågående formen

Läsa och identifiera verb

Genomgång om pågående formen

Öva med meningar och verbböjning

V. 40

pågående formen

Höra och öva muntligt

V. 41

MUNTLIGT PROV

I grupper av 3 pers. Berätta enkelt vad som pågar på bilderna

V. 42

Vi fortsätter med pågående formen

SKRIFTLIGT LÄXA om pågående formen på ONSDAG

Rättar övningarna som ni gjorde förra vecka.

Träna höra

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Jag kommer att bedöma dina lektionsuppgifter, ditt deltagande i lektionerna samt ett läxa (skriv några meningar i pågående form för att berätta vad de som människor på bilden håller på att göra samt ett avslutande prov V41. Se kunskapskraven för information om vad som ska bedömas.

 

Kopplingar till läroplanen

Kunskapskrav

Mål/FörmågorModerna språk som språkval - Årskurs 4-9

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Uppgifter

  • MUNTLIGT PROV

  • LÄXFÖRHÖR V42 onsdag

Matriser

M2
ÅK9 - MUNTLIGT PROV samt skriftligt läxa i pågående formen

Rubrik 1

MUNTLIG FÖRMÅGA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hen kan formulera sig:
Inte ännu på ett begripligt sätt eller pratar inte tillräckligt mycket
På enkelt sätt och som går att förstå, trots grammatiska fel eller brist i ordkunskaper
På ett relativt tydligt sätt, innehållet är någorlunda varierat.
På ett klart och tydligt sätt där innehållet är ganska varierat
Grammatik
Det går inte alltid att förstå vad du skriver. Verbformerna är inte tillräckligt korrekta för att förstå dig i pågående formen.
Det går att förstå vad du skriver även om det finns grammatiska fel och brister. Verbformerna är tillräckligt korrekta för att förstå dig i pågående formen.
Verbformerna och verb tempus är till viss mån korrekta och anpassade till att beskriva vad en person håller på att göra. Grammatiken är relativt korrekt.
Verbformerna och verb tempus är för det mesta korrekta och anpassade till att beskriva vad en person håller på att göra.
Uttal, intonation och flyt
Din intonation och uttal är inte tillräcklig bra för att bli förstådd.
Din intonation och uttal duger för att förstå dig även om delvis felaktiga. Du pratar delvis flytande.
Din intonation och uttal är bra även om det finns ibland fel. Du pratar ganska flytande.
Din intonation och uttal är mycket bra. Du pratar väl flytande.

Ny rubrik

SKRIFTLIG FÖRMÅGA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordkunskaper
Du lyckas inte använda tet rätt språk för att beskriva vad en person håller på att göra. Ditt ordförråd duger inte.
Du använder för det mesta ett rätt språk för att beskriva vad en person håller på att göra. Ditt ordförråd duger.
Ditt språk är relativt varierat och anpassat till viss mån för att beskriva vad en person håller på att göra.
Ditt språk är varierat och anpassat för beskriva vad en person håller på att göra.
Form
Dina meningar eller fraser är inte riktigt sammanhängande. Det går inte alltid att förstå vad du säger och det finns flera fel.
Dina meningar eller fraser är till viss del sammanhängande. Det går att förstå vad du säger även om det finns flera fel.
Dina meningar eller fraser är ganska sammanhängande och du försöker bygga ut dem. Det går att förstå vad du säger även om det finns några fel. Du använder något bindeord.
Dina meningar eller fraser är sammanhängande och du bygger ut dem.
 Du är tydligt när du kommunicerar dig.
 Du använder flera bindeord.
Grammatik
Det går inte alltid att förstå vad du skriver. Verbformerna är inte tillräckligt korrekta för att förstå dig i pågående formen.
Det går att förstå vad du skriver även om det finns grammatiska fel och brister. Verbformerna är tillräckligt korrekta för att förstå dig i pågående formen.
Verbformerna och verb tempus är till viss mån korrekta och anpassade till att beskriva vad en person håller på att göra. Grammatiken är relativt korrekt.
Verbformerna och verb tempus är för det mesta korrekta och anpassade till att beskriva vad en person håller på att göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: