Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

F-klass Årstiderna

Skapad 2020-08-12 13:02 i Nygårdsskolan Linköping
Grundskola F
Vi kommer att arbeta med och synliggöra de olika årstiderna och förändringar som sker i naturen. Vi kommer att arbeta med skapande, måla, rita, sjunga sånger och titta på filmer. Vi kommer också vara ute i naturen och uppleva årstiderna och hur de skiljer sig åt. Vi kommer att göra en årstidsbok där vi samlar våra arbeten om de olika årstiderna under året.

Innehåll

Ämne, arbetsområde och tema 

NO - Årstiderna - Tema året 

Undervisningens innehåll

Vi skapar en bok om respektive årstid där vi samlar saker som hör till årstiden.

Vi tittar på termometern för att se temperaturskillnader. Vi synliggör dagligen förändringar i naturen under samling och iakttar skiftningar i naturen under de olika årstiderna.

Vi läser böcker utefter årstiderna. Vi målar årstidsträd, tittar på filmer, sjunger sånger m.m. 

Vi arbetar med tankekartor för att se vilka förkunskaper eleverna har med sig. 

 

Under hela årstidstemat arbetar vi utifrån med Bornholmsmodellen.

 

Begrepp

Trädets delar (rot, stam, gren, bark, ekollon, krona, löv/barr, kotte), flyttfåglar, stannfåglar, blommor som finns i vår omgivning, blommornas delar (rot, stjälk, knopp, blad, blomma), svampar. (Klorofyll, friktion). 

Bedömning

Eleverna visar sina kunskaper i årstidsboken där arbeten presenteras. Formativ bedömning kontinuerligt under samtal och arbeten som genomförs under året. 

Elevinflytande

Eleverna får möjlighet att påverka vilka platser som ska upptäckas och besökas i naturen, samt val av exempelvis vilken blomma de vill måla under ett arbete. Valen sker genom ett demokratiskt förhållningssätt med exempelvis röstning. 

Utvärdering

Utvärdering av enskilda lektioner sker genom att eleverna exempelvis visar glad/ledsen smiley, tumme upp/ner, trafikljus eller målar vad som varit kul. 

Veckoplanering 

Arbetet sker kontinuerligt under hela verksamhetsåret. 

Höst: Vi tittar på trädets delar och målar av träd och undersöker dess färg. Vi tittar på hur djuren förbereder sig inför vintern. Djuren är igelkott, ekorre, flyttfågel, myra. Svampar och bär. 

 

Vinter: Vi undersöker övergång från is till vatten. Konstruktion inomhus och utomhus av snöflingor, snögubbar. Målar träden på vintern, skapar stannfåglar såsom domherre, blåmes och talgoxe.

 

Vår/sommar: Vi arbetar med blommor och blommornas delar. Detta sker genom samtal och iakttagelser och skapande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: