Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelsemål 20/21

Skapad 2020-08-12 13:37 i Herrgården Degerfors
Förskola
Målområde: Rörelse

Innehåll

Mål från LPFÖ:

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva."

Utvecklat målområde:

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla sina grundrörelser. 

Nedbrutet mål:

Förskolan ska ge varje barnen förutsättningar att utveckla den motoriska rörelsen balansera. 

Syfte: 

God motorik främjar barnens inlärning och möjligheter att ta till sig nya kunskaper. 

Förståelse:

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse för sin kropp och kroppsuppfattning. 

Förmågor:

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla förmågan att balansera och utmana sig själva.

Metoder: 

- Rörelselekar

- Danslekar

- Balansövningar

- Olika miljöer 

Vetenskaplig grund:

"När barnet utvecklar sina motoriska och sensomotoriska färdigheter och tränar tills rörelserna automatiseras får de förutsättningar att klara av att tillägna sig nya kunskaper och kompetenser. " 

Källa till forskningen:

https://itanumblog.wordpress.com/category/utblick-forskning-och-nya-ron/

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: