👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första hjälpen årskurs 8

Skapad 2020-08-12 13:23 i Norrsätraskolan Sandviken
Första hjälpen årskurs 7
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Genom att lära dig om första hjälpen skaffar du dig kunskap om hur du ska agera vid en nödsituation, när någon gjort sig illa eller råkat ut för en olycka. Sårvård, L-ABC, stabilt sidoläge, medvetande kontroll, hantera olyckor är exempel på vad det här momentet kommer att handla om.

Innehåll

Block: Första hjälpen

Läng: 2 lektioner

Bedömning: Checkbetyg. Läs i Gleerups och svara på övningsfrågorna för att få godkänt i momentet Första hjälpen. 

Material: Dator, Gleerups, Sisu 

 

Att läsa i Gleerups lektion 1:  

Tidig hjälp vid en olycka kan rädda liv. Det viktigaste är att man ingriper och med ökad kunskaper om hur man ska agera vid en nödsituation är chans till överlevnad större.  

Målet med fösta hjälpen är att minska lidande, minska risk för skadeutveckling och ökad chans till överlevnad vid sjukdom och olyckor. 

a352 Bakgrund 

a772 L-ABC L- Livsfarligt läge, A - Andning, B - Blödning, C - Cirkulationssvikt

Frågor att besvara i Gleerups:

Övning 1 a868

 

Fortsätt att läsa och svara på övningsfrågorna. 

Att läsa i Gleerups: 

a938 Inledning 

a498 Stabilt sidoläge (plus kort film)

a318 Stukning (plus kort film)

a561 Sår (plus kort film)

Övning 2 a642

a536 Svimning

a297 Köld- och brännskador

a347 Allergi, diabetes, epilepsi (plus kort film)

 

Lektion 2 (Distans 8B,D,E):

Om du har missat första lektionen, ska du göra den i första hand.

Läs igenom och titta på filmerna. 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/moduler/portal-for-moduler/pw/akut-skadebehandling/forsta-hjalpenhjart-lungraddning/forsta-hjalpenl-abc/

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/moduler/portal-for-moduler/pw/akut-skadebehandling/sjukdomslara/

Läs frågor och svar. 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/moduler/portal-for-moduler/pw/akut-skadebehandling/skadeexempel/

Se filmen: 

Stabilt sidoläge - barn on Vimeo

Träna att lägga dig själv i stabilt sidoläge. Du ska sedan kunna visa en lärare hur man gör. 

 

Praktiskt moment (extra):

Enklare stationer där du utför olika moment.

- Öva stabilt sidoläge. 

- Packa en första hjälpen väska, Kims lek.

- Ta hand om (fiktiv) blödning, läs instruktionskort. 

 

 

 

(- Charader.

- Linda fot.

- Olyckor i hemmet.

- Hantering av vanliga idrottsskador.)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  A 9